Szpital we Wrocławiu,
ul. Kamieńskiego 73 a
Sekretariat

+48 71 320 94 50

Przychodnia Kardiologiczna dla Dorosłych we Wrocławiu,
ul. Piotra Skargi 19
Rejestracja

+48 71 780 85 85

Szpital w Nowej Soli,
ul. Chałubińskiego 7
Sekretariat

+48 68 388 21 91
Poradnia we Wrocławiu,
ul. Kamieńskiego 73 a
Rejestracja
+48 71 320 94 17

W dniu 10 września 2018 r. Dolnośląskie Centrum Chorób Serca „MEDINET” Szpital we Wrocławiu ponownie otrzymało Certyfikat Akredytacyjny Ministerstwa Zdrowia, który świadczy o bardzo wysokiej jakości świadczonych usług.

Certyfikat Akredytacyjny jest przyznawany szpitalom, które poddane zostały zewnętrznej ocenie przeprowadzonej przez wizytatorów Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie. Podczas 3-dniowej wizytacji poddano ocenie wszystkie obszary funkcjonowania szpitala. „MEDINET” musiał wykazać się znajomością i spełnieniem standardów akredytacyjnych z obszarów:

 • Ciągłość Opieki (CO)
 • Prawa Pacjenta (PP)
 • Ocena Stanu Pacjenta (OS)
 • Opieka nad Pacjentem (OP)
 • Kontrola Zakażeń (KZ)
 • Zabiegi i Znieczulenia (ZA)
 • Farmakoterapia (FA)
 • Laboratorium (LA)
 • Diagnostyka Obrazowa (DO)
 • Odżywianie (OD)
 • Poprawa Jakości i Bezpieczeństwo Pacjenta (PJ)
 • Zarządzanie Ogólne (ZO)
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (ZZ)
 • Zarządzanie Informacją (ZI)
 • Zarządzanie Środowiskiem Opieki (ŚO).

Pozytywny wynik wizytacji był możliwy dzięki zaangażowaniu całego zespołu. To nasz wielki sukces.

Akredytacja2018