Szpital we Wrocławiu,
ul. Kamieńskiego 73 a
Sekretariat

+48 71 320 94 50

Przychodnia Kardiologiczna dla Dorosłych we Wrocławiu,
ul. Piotra Skargi 19
Rejestracja

+48 71 780 85 85

Szpital w Nowej Soli,
ul. Chałubińskiego 7
Sekretariat

+48 68 388 21 91
Poradnia we Wrocławiu,
ul. Kamieńskiego 73 a
Rejestracja
+48 71 320 94 17

którego celem jest niwelowanie skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, jest realizowany we współpracy z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej, rzez 9 podmiotów leczniczych:

  • Jaworskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Jaworze

  • Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kowarach

  • Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie

  • Szpital Mikulicz Sp. z o.o. w Świebodzicach

  • Izerskie Centrum Pulmonologii i Chemioterapii „IZER – MED” Sp. z o.o. „MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA” S.A. w Lubinie

  • Centrum Medyczne Karpacz S.A.

  • EMC Instytut Medyczny S.A.- Szpital Św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich

  • Dolnośląskie Centrum Chorób Serca im. Profesora Zbigniewa Religi – MEDINET Sp. z o.o.

Projekt jest odpowiedzią na potrzebę zapewnienia jak najszybszej i kompleksowej pomocy osobom, które znalazły się w najtrudniejszej sytuacji w związku z wystąpieniem Covid-19 na terenie Dolnego Śląska. W jego efekcie partnerskie szpitale zostaną wyposażone w sprzęt i materiały niezbędnego do waliki z COVID-19.

Zakończenie realizacji projektu nastąpi 31 grudnia 2022 r.

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez Covid-19 – 2”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, o wartości 6579 863,22 zł jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (5 592 883,73 zł) oraz z Budżetu Państwa.

tekst alternatywny

Szpital we Wrocławiu,
ul. Kamieńskiego 73 a
Sekretariat

+48 71 320 94 50

Przychodnia Kardiologiczna dla Dorosłych we Wrocławiu,
ul. Piotra Skargi 19
Rejestracja

+48 71 780 85 85

Szpital w Nowej Soli,
ul. Chałubińskiego 7
Sekretariat

+48 68 388 21 91
Poradnia we Wrocławiu,
ul. Kamieńskiego 73 a
Rejestracja
+48 71 320 94 17

Szpital we Wrocławiu,
ul. Kamieńskiego 73 a
Sekretariat

+48 71 320 94 50

Przychodnia Kardiologiczna dla Dorosłych we Wrocławiu,
ul. Piotra Skargi 19
Rejestracja

+48 71 780 85 85

Szpital w Nowej Soli,
ul. Chałubińskiego 7
Sekretariat

+48 68 388 21 91
Poradnia we Wrocławiu,
ul. Kamieńskiego 73 a
Rejestracja
+48 71 320 94 17

Dolnośląskie Centrum Chorób Serca im. prof. Zbigniewa Religi MEDINET wyposażone w urządzenie do niszczenia COVIDa-19

W wyniku przetargu przeprowadzonego przez Komisję Europejską, na przełomie maja i czerwca br. trafi do polskich szpitali dziewięć najnowocześniejszych technologicznie urządzeń do dezynfekcji
i dekontaminacji pomieszczeń o nazwie UVD Robot. Robot, który zrobił zawrotną karierę
w szpitalach na całym świecie, jest urządzeniem przerywającym łańcuch zakażeń i niwelującym skupiska patogenów w określonym środowisku dzięki promieniom UV-C.

W ramach ciągłych wysiłków na rzecz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa
i zapewnienia europejskim szpitalom niezbędnego sprzętu Komisja Europejska rozpoczęła zakup
i dystrybucję dwieście robotów do dezynfekcji firmy UVD Robots. Przetarg wyłonił zwycięzcę z uwagi
na doskonałość techniczną i dojrzałość technologii, jak również jakość podejścia do wdrożenia, czas reakcji w zakresie wsparcia technicznego i konserwacji oraz ogólną wartość urządzenia UVD Robot.

Wdrożenia dziewięciu sztuk UVD Robota w Polsce rozpoczną się 25 maja br. Szpitale, do których trafią urządzenia to: Dolnośląskie Centrum Chorób Serca im. prof. Zbigniewa Religi MEDINET
we Wrocławiu
, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, Wielkopolskie Centrum Medyczne – Szpital Św. Wojciecha w Poznaniu, Szpital Ginekologiczno-Położniczy ŁUBINOWA
w Katowicach, Szpital Powiatowy w Radomsku, Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Warszawie, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi, a także dwie placówki w Krakowie, Centrum Radioterapii Amethyst oraz Uniwersytecki Szpital Dziecięcy.

Celem wdrożenia autonomicznych robotów do dezynfekcji UVD Robot jest zapewnienie sterylnego środowiska w placówkach medycznych bez narażania personelu na niepotrzebne ryzyko. Technologia UVD Robota jest procesem fizycznym, polegającym na emisji promieni UV-C. Nie wymaga użycia chemicznych środków dezynfekujących, jest bezpieczna dla personelu szpitala. Użycie robota nie wymaga zaangażowania personelu, transportu i przechowywania jakichkolwiek toksycznych, niebezpiecznych lub żrących chemikaliów do dezynfekcji. Personel sprzątający obsługuje robota zdalnie za pośrednictwem aplikacji mobilnej, a proces rozpoczyna się na zewnątrz dezynfekowanego pomieszczenia.

W przeciwieństwie do wielu stacjonarnych robotów do dezynfekcji, UVD Robot jest mobilnym,
w pełni autonomicznym robotem, który integruje skoncentrowane światło UV-C w celu niszczenia struktury DNA i RNA chorobotwórczych mikroorganizmów nie tylko na powierzchniach, ale także
w powietrzu, zapewniając w pełni kompleksowe rozwiązanie w zakresie kontroli i zapobiegania zakażeniom. System automatycznie zwraca uwagę na umywalki, uchwyty, czy inne powierzchnie,
z którymi bezwiednie się stykamy. Roboty UVD umożliwiają szpitalom zmniejszenie przenoszenia chorób poprzez zabijanie 99,99% bakterii, wirusów i grzybów w ciągu około 10 minut
w pomieszczeniu takim jak sala chorych czy sala operacyjna.

Skrócenie czasu poświęconego na dezynfekcję pozwala personelowi medycznemu skupić się
na najważniejszych zadaniach, a jednocześnie usprawnia pracę szpitala na rzecz ochrony życia
i zdrowia pacjentów nie tylko w czasie pandemii, epidemii sezonowych chorób zakaźnych, ale także
w przypadku codziennej pracy szpitala
– podkreśla Tomasz Witkowski z firmy MED&CARE, dystrybutora urządzenia UVD Robot w Polsce. Producent UVD Robota, duńska firma UVD Robots natomiast zaznacza, że urządzenia tej generacji wyznaczają standard autonomicznej dezynfekcji
na świecie. Są obecne w ponad sześćdziesięciu krajach świata, na siedmiu kontynentach. 

robot1 robot3
robot2 robot4

Dystrybutor UVD Robota w Polsce: Med&Care Sp. z o.o.

https://robot-uvd.pl/

kontakt dla mediów:
Magdalena Pasternak
Communication Department
Med&Care Sp. z o.o.
tel.: 506 399 272

e-mail: magdalena.pasternak@medandcare.pl

Szpital we Wrocławiu,
ul. Kamieńskiego 73 a
Sekretariat

+48 71 320 94 50

Przychodnia Kardiologiczna dla Dorosłych we Wrocławiu,
ul. Piotra Skargi 19
Rejestracja

+48 71 780 85 85

Szpital w Nowej Soli,
ul. Chałubińskiego 7
Sekretariat

+48 68 388 21 91
Poradnia we Wrocławiu,
ul. Kamieńskiego 73 a
Rejestracja
+48 71 320 94 17