Nowa jakość kardiochirurgii

Ewa Wierzbicka rozmawia z Dyrektorem Zarządzającym Szpitala kardiochirurgicznego MEDINET Ryszardem Jadachem oraz Pawłem Kwineckim – kardiochirurgiem, Ordynatorem Oddziału Kardiochirurgii Dorosłych.