Zmiana wejścia do budynku

Wejście do Poradni Dermatologicznej, Kardiochirurgicznej, Kardiologii Dziecięcej, Poradni Wad Serca i wejście do przyjęcia na Oddział Dermatologiczny, Kardiochirurgiczny i Rehabilitacji Kardiochirurgicznej znajduje się z boku budynku – od ul. Kamieńskiego (brama nr 6)