Szpital we Wrocławiu,
ul. Kamieńskiego 73 a
Sekretariat

+48 71 320 94 50

Przychodnia Kardiologiczna dla Dorosłych we Wrocławiu,
ul. Piotra Skargi 19
Rejestracja

+48 71 780 85 85

Szpital w Nowej Soli,
ul. Chałubińskiego 7
Sekretariat

+48 68 388 21 91
Poradnia we Wrocławiu,
ul. Kamieńskiego 73 a
Rejestracja
+48 71 320 94 17

Szanowni Państwo,
w związku z dramatycznie wzrastająca liczbą zachorowań na COVID-19 oraz wdrażaną strategią walki z pandemią COVID – 19, której celem jest zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów infrastrukturalnych zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe przy zakupie cyfrowego aparatu RTG, którego koszt zakupu wynosi ok. 650 tys. zł. Każda kwota dotacji będzie dla nas nieocenionym wsparciem.

Informujemy, że od dnia 3 listopada 2020 r. Dolnośląskie Centrum Chorób Serca im. Prof. Zbigniewa Religi – Medinet Sp. z o.o. we Wrocławiu będąc szpitalem kardiochirurgicznym dla dorosłych i dzieci, decyzją Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2020 znak RDO.532.1.125.2020.4 (2) został przekształcony w tzw. Szpital Covidowy.
Tym samym w całości staliśmy się szpitalem, który leczy pacjentów zakażonych SARS-CoV-2.
Bardzo pilnie potrzebujemy wspomnianego wcześniej cyfrowego aparatu RTG, który pomoże nam w szybkiej i precyzyjnej diagnostyce oraz ocenie skuteczności leczenia zapalenia płuc z powodu COVID -19.

Dotychczas Dolnośląskie Centrum Chorób Serca im. Prof. Zbigniewa Religi – Medinet sp. z o.o. realizowało świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia chorób serca i naczyń. Rocznie operowaliśmy około 1500 pacjentów. Niestety nasza infrastruktura i zaplecze sprzętowe, nie są dostosowane do potrzeb pacjentów leczonych na choroby zakaźne z powikłaniami. Obecnie posiadamy tradycyjny, przyłóżkowy aparat RTG, który po wykonaniu zdjęcia wymaga przeniesienia kaset RTG do Pracowni Radiologii celem ich odczytania, opisania i opracowania. W obecnej sytuacji nie jest to możliwe ze względu na możliwość przeniesienia patogenu SARS. Analogicznie jest z tomografem komputerowym do którego dostęp jest niemożliwy.
Tylko dzięki współpracy i wzajemnej pomocy jesteśmy w stanie rozwiązać problem decydujący o życiu naszych chorych. Mając na uwadze dotychczasowy wysiłek organizacyjny, ogromne zaangażowanie całego personelu w ratowanie życia, z wielką determinacją prosimy o pomoc w zakupie aparatu.
Zbiórkę na ten cel będziemy prowadzić przez Stowarzyszenie Rozwoju Kardiochirurgii Dziecięcej i Małoinwazyjnej, które w swoim statucie ma wsparcie działań zdrowotnych na rzecz poprawy zdrowotności społeczeństwa. Wsparcie finansowe prosimy kierować na:

Stowarzyszenie Rozwoju Kardiochirurgii Dziecięcej i Małoinwazyjnej
Nr konta bankowego:
PKO BP I O/ Wrocław 26 1020 5226 0000 6102 0019 0942
Nr KRS 0000062626
Tytuł przelewu: „zakup aparatu RTG dla Medinet – COVID”

Bardzo liczymy na zrozumienie. Razem możemy więcej.

Szpital we Wrocławiu,
ul. Kamieńskiego 73 a
Sekretariat

+48 71 320 94 50

Przychodnia Kardiologiczna dla Dorosłych we Wrocławiu,
ul. Piotra Skargi 19
Rejestracja

+48 71 780 85 85

Szpital w Nowej Soli,
ul. Chałubińskiego 7
Sekretariat

+48 68 388 21 91
Poradnia we Wrocławiu,
ul. Kamieńskiego 73 a
Rejestracja
+48 71 320 94 17

W dniu 10 września 2018 r. Dolnośląskie Centrum Chorób Serca „MEDINET” Szpital we Wrocławiu ponownie otrzymało Certyfikat Akredytacyjny Ministerstwa Zdrowia, który świadczy o bardzo wysokiej jakości świadczonych usług.

Certyfikat Akredytacyjny jest przyznawany szpitalom, które poddane zostały zewnętrznej ocenie przeprowadzonej przez wizytatorów Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie. Podczas 3-dniowej wizytacji poddano ocenie wszystkie obszary funkcjonowania szpitala. „MEDINET” musiał wykazać się znajomością i spełnieniem standardów akredytacyjnych z obszarów:

 • Ciągłość Opieki (CO)
 • Prawa Pacjenta (PP)
 • Ocena Stanu Pacjenta (OS)
 • Opieka nad Pacjentem (OP)
 • Kontrola Zakażeń (KZ)
 • Zabiegi i Znieczulenia (ZA)
 • Farmakoterapia (FA)
 • Laboratorium (LA)
 • Diagnostyka Obrazowa (DO)
 • Odżywianie (OD)
 • Poprawa Jakości i Bezpieczeństwo Pacjenta (PJ)
 • Zarządzanie Ogólne (ZO)
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (ZZ)
 • Zarządzanie Informacją (ZI)
 • Zarządzanie Środowiskiem Opieki (ŚO).

Pozytywny wynik wizytacji był możliwy dzięki zaangażowaniu całego zespołu. To nasz wielki sukces.

Akredytacja2018