Szpital we Wrocławiu,
ul. Kamieńskiego 73 a
Sekretariat

+48 71 320 94 50

Przychodnia Kardiologiczna dla Dorosłych we Wrocławiu,
ul. Piotra Skargi 19
Rejestracja

+48 71 780 85 85

Szpital w Nowej Soli,
ul. Chałubińskiego 7
Sekretariat

+48 68 388 21 91
Poradnia we Wrocławiu,
ul. Kamieńskiego 73 a
Rejestracja
+48 71 320 94 17

Pacjent ma prawo do:

1) ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ODPOWIADAJĄCYCH WYMAGANIOM AKTUALNEJ WIEDZY MEDYCZNEJ;
2) INFORMACJI O SWOIM STANIE ZDROWIA;
3) ZACHOWANIA W TAJEMNICY, PRZEZ OSOBY UDZIELAJĄCE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z PACJENTEM, W SZCZEGÓLNOŚCI Z JEGO STANEM ZDROWIA;
4) WYRAŻENIA ZGODY ALBO ODMOWY NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH;
5) ZGŁASZANIA DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH;
6) POSZANOWANIA INTYMNOŚCI I GODNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI W CZASIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH;
7) DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ DOTYCZĄCEJ STANU ZDROWIA ORAZ UDZIELONYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH;
8) ZGŁOSZENIA SPRZECIWU WOBEC OPINII ALBO ORZECZENIA LEKARZA;
9) POSZANOWANIA ŻYCIA PRYWATNEGO I RODZINNEGO;
10) OPIEKI DUSZPASTERSKIEJ;
11) PRZECHOWYWANIA RZECZY WARTOŚCIOWYCH W DEPOZYCIE.

W razie pytań, prosimy o kontakt z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta:
ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa, www.bpp.gov.pl
Prawa pacjenta oraz zasady funkcjonowania Rzecznika Praw Pacjenta wynikają z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta