Szpital we Wrocławiu,
ul. Kamieńskiego 73 a
Sekretariat

+48 71 320 94 50

Przychodnia Kardiologiczna dla Dorosłych we Wrocławiu,
ul. Piotra Skargi 19
Rejestracja

+48 71 780 85 85

Szpital w Nowej Soli,
ul. Chałubińskiego 7
Sekretariat

+48 68 388 21 91
Poradnia we Wrocławiu,
ul. Kamieńskiego 73 a
Rejestracja
+48 71 320 94 17

Stowarzyszenie rozwoju kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej

Stowarzyszenie Rozwoju Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej powstało w 2002 r.

Celem stowarzyszenia jest podejmowanie działań zmierzających do rozwoju kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej, poprzez: 

 • Prowadzenie działań na rzecz promocji i ochrony zdrowia.
 • Wspieranie funkcjonowania ośrodków kardiologii i kardiochirurgii.
 • Prowadzenie akcji informacyjno-propagandowej, a w szczególności poprzez organizowanie odczytów, spotkań dyskusyjnych, wystaw, wydawanie informatorów.
 • Uświadomienie społeczeństwu wagi problemu schorzeń serca i układu krążenia oraz skali potrzeb w zakresie prowadzenia wielokierunkowej, specjalistycznej opieki zdrowotnej nad chorymi.
 • Inicjowanie działalności profilaktycznej celem zmniejszenia przyczyn powstawania chorób serca u ludzi.
 • Udzielenie pomocy, w tym finansowej i rzeczowej, chorym i osobom z nimi związanymi oraz instytucjom i podmiotom zajmującym się chorobami w szczególności serca i naczyń.
 • Współdziałanie z wszelkimi organizacjami w kraju i za granicą.
 • Organizowanie i prowadzenie szkoleń, konferencji naukowych pracowników służby zdrowia oraz innych osób zainteresowanych problemem chorób serca.

Stowarzyszenie jest inicjatorem akcji zdrowotnych, podczas których przeprowadzane są bezpłatne badania kardiologiczne i prelekcje dla pacjentów.

Stowarzyszenie jest organizatorem corocznych akcji takich jak:

 • Dzień Serca, który odbywa się we Wrocławskim Ogrodzie Botanicznym,
 • Koncert Charytatywny na rzecz Dzieci z Wrodzonymi Wadami Serca w Auli Leopoldyna Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • Aukcje obrazów we wrocławskim Ratuszu,
 • Dni Pacjenta.
 • Cyklicznych konferencji naukowych jak: Kardiotorakoneptunalia

Nasze przedsięwzięcia służą poprawie zdrowotności społeczeństwa i spotykają się z dużym uznaniem ze strony podmiotów publicznych.

Uczestniczymy w konkursach i projektach organizowanych przez te instytucje.
W ramach Stowarzyszenia od 2009 roku działa Klub Pacjenta „Zdrowe Serce” zrzeszający pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych. Prezesem Klubu jest Pan Ryszard Chwaliński.
Więcej informacji na temat członkowstwa w Klubie Pacjenta można uzyskać pod numerem telefonu 071 32-09-401.

Władze Stowarzyszenia:

 • Prezes Stowarzyszenia – dr hab. n. med. Krzysztof Wronecki Prof. nadzw.
  • Tel. (071) 32 – 09 – 408
 • Wiceprezes Stowarzyszenia – mgr Anna Farmas
  • Tel. (071) 32-09-415

Stowarzyszenie istnieje dzięki pomocy sponsorów i osób prywatnych.
Nr konta bankowego:
PKO BP I O/ Wrocław 26 1020 5226 0000 6102 0019 0942
Nr KRS 0000062626

Stowarzyszenie jest Organizacją Pożytku Publicznego.
Fakt ten pozwala skorzystać z odliczenia podatkowego w wysokości 1% za rok kalendarzowy – nr KRS: 0000062626.
Urząd Skarbowy po zakończeniu rozliczeń przekaże łączną kwotę na konto Stowarzyszenia.

 

Serdecznie dziękujemy za wszelką pomoc i wsparcie.