Szpital we Wrocławiu,
ul. Kamieńskiego 73 a
Sekretariat

+48 71 320 94 50

Przychodnia Kardiologiczna dla Dorosłych we Wrocławiu,
ul. Piotra Skargi 19
Rejestracja

+48 71 780 85 85

Szpital w Nowej Soli,
ul. Chałubińskiego 7
Sekretariat

+48 68 388 21 91
Poradnia we Wrocławiu,
ul. Kamieńskiego 73 a
Rejestracja
+48 71 320 94 17

Dostawa aparatu do diagnostyki ultrasonograficznej znak sprawy 1/ZP/2021 prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 PZP)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017/GŁOWICA
na Wyposażenie/doposażenie w dwie głowice ultrasonografii epiaortalnej

 

  • Załącznik 1 „Zapytanie ofertowe” – Pobierz
  • Załącznik 2 „Wzór formularza ofertowego” – Pobierz
  • Załącznik 3 „Oświadczenie dot. posiadania odpowiedniego potencjału organizacyjno-techniczny oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia” – Pobierz
  • Załącznik 4 „Wzór oświadczenia o posiadaniu dokumentów dopuszczających oferowany przedmiot zamówienia – głowica ultrasonografii epiaortalnej do badania echokardiograficznego do używania i obrotu na terenie Polski – Pobierz
  • Załącznik 5 „Wzór umowy” – Pobierz

 

„Dostawa sprzętu medycznego tj.: 3 szt. echokardiografów średniej klasy poradni kardiologii dziecięcej dla MEDINET Sp. z o.o,” znak sprawy: 1/ZP/PN/:

 1.  Ogłoszenie o zamówieniu – Pobierz
 2.  Specyfikacja istotnych warunków zmówienia (siwz) – Pobierz
 3.  Załączniki do siwz w wersji edytowalnej – Pobierz
 • Informacja o złożonych ofertach – Pobierz
 • Wybór oferty – Pobierz