preloader-img

Dolnośląskie Centrum Chorób Serca im. Prof. Zbigniewa Religi MEDINET Sp. z o.o. wyposażone jest w nowoczesny sprzęt oraz wysokiej klasy aparaturę medyczną.


Oksymetr mózgowo - somatyczny INVOS

Jest to system pozwalający na monitorowanie tkanki mózgowej i tkanek obwodowych za pomocą specjalistycznych czujników. Dzięki temu innowacyjnemu urządzeniu, możliwa jest rejestracja i wyświetlanie saturacji tlenowej w czasie rzeczywistym oraz zapewnienie adekwatnej perfuzji, przez co możliwa jest kontrola stanu pacjenta oraz szybka reakcja w razie nieprawidłowości podczas operacji.


Aparat do znieczulania Dräger PRIMUS 

Wykorzystywany na sali operacyjnej przy zaawansowanych zabiegach kardiochirurgicznych, wyposażony w respirator tłokowy, zapewnia prowadzenie wentylacji i monitorowania funkcji płuc w czasie zabiegu.


Respiratory:

 • Dräger, EVITA 600 jest przeznaczony do wspomagania oddechowego dorosłych, dzieci, niemowląt i noworodków. Urządzenie oferuje tryb wentylacji wymuszonej i wspomaganie oddychania spontanicznego oraz funkcje monitorowania prowadzonej wentylacji
 • GE Datex - Ohmeda CARESCAPE R860 jest przeznaczony do dostarczania mechanicznej wentylacji lub wspomagania oddychania u pacjentów wszystkich grup wiekowych. Urządzenie CARESCAPE R 860 jest respiratorem mikroprocesorowym ze sterowaniem elektronicznym i zasilaniem pneumatycznym zapewniającym monitorowanie FiO2, ciśnienie w drogach oddechowych przepływu oraz objętości.


Pompy strzykawkowe B Braun PERFUSOR SPACE

Każde stanowisko Intensywnej Terapii wyposażone jest w zestaw pomp strzykawkowych. Pompy wykorzystywane w celu okresowego lub ciągłego podawania pozajelitowgo leków w określonej dawce i z określoną prędkością.


Pompy objętościowe B Braun PERFUSOR SPACE

Wykorzystywane są do prowadzenia terapii płynowej pozajelitowej w określonej dawce i prędkości.


Aparat do terapii nerkozastępczych - MULTI FILTRATE firmy FRESENIUS MEDICAL-CARE


Analizator ABL 90 FLEX PLUS

Przenośny zautomatyzowany, aparat do wykonywania pomiarów wartości pH, gazometrii ,elektrolitów, glukozy, mleczanu i parametrów oksymetrycznych w krwi pełnej.


Kardiomonitory przyłóżkowe LIFE SCOPE firmy NIHON KOHDEN

Do każdego stanowiska pacjenta jest przypisany kardiomonitor dzięki któremu możliwe jest monitorowanie parametrów pacjenta takich jak EKG, czynności oddechowe metodą impedancji, SpO2, NIBP,IPC, temperatura, stężenie CO.Oddział Kardiochirurgiczny

 • Kardiomonitory Nihon Kohden
 • Telemetria Nihon Kohden
 • Centrala telemetryczna Nihon Kohden
 • Nadajnik telemetryczny ZS-620PG
 • Aparaty do USG
  • Ultrasonograf Vivid S 70 N
  • Echokardiograf Vivid E 9 XDClear
  • Ultrasonograf Vivid S 6 z głowicami: 
   • przezprzełykowymi 2D i 3D
   • przezklatkowymi noworodkowymi, dziecięcymi i dla dorosłych
   • naczyniowymi
   • brzusznymi
 • Aparat do podciśnieniowej metody leczenia ran Info V.A.C.Blok Operacyjny


USG

Ultrasonografia serca i naczyń GE Healthcare, Vivid S70N - z wykorzystaniem faktu, iż przełyk przylega bezpośrednio do serca, badanie przezprzełykowe (echo) pozwala uzyskać jego bardzo szczegółowy obraz. Wykonanie zabiegu ultrasonografii pozwala na ocenę pracy zastawek, jest również wskazane u chorych z wadami wrodzonymi oraz chorobami aorty. System ten może pomóc w opiece nad pacjentami oraz zmniejszyć liczbę badań niediagnostycznych. Jest to aparat przenośny, może być zatem użyty przez różne oddziały w zależności od potrzeb diagnostycznych pacjenta.


Tor wizyjny 3D Aesculap Chifa [B.Braun] i Tor wizyjny 2D Storz

Tor wizyjny jest we współczesnej medycynie niezbędnym elementem pracy lekarza. Jest to najczęściej niezależny element mikroskopu zabiegowego , który pozwala na obserwację obrazu w czasie rzeczywistym w dużym powiększeniu. To innowacyjne narzędzie umożliwia także archiwizację materiałów foto lub wideo i dołączanie ich do dokumentacji pacjenta. Tor wizyjny wykorzystuje się w zabiegach endoskopowych.


Kontrapulsacja wewnątrzaortalna – Maquet CS 300 (Wave Intra-Aortic Balloon Pump)

Kontrapulsacja wewnątrzaortalna (IABP) - jest to najczęściej stosowana metoda mechanicznego wspomagania serca. Zabieg polega na wprowadzeniu cylindrycznego balonu do aorty poprzez tętnicę udową (nakłucie w pachwinie). Balon napełnia i opróżnia się zgodnie z fazami pracy serca. 

W fazie rozkurczu balon, który jest umiejscowiony w aorcie jest napełniany, dzięki czemu wzrasta ilość krwi trafiającej do tętnic wieńcowych i OUN. W fazie skurczu balon jest opróżniany, a serce może wypompować krew do aorty ze znacznie mniejszym obciążeniem. W efekcie serce wykonuje lżejszą pracę, przy wydajniejszym zaopatrzeniu w tlen i substancje odżywcze.

IABP znacznie poprawia przepływ wieńcowy i wspomaga zarówno fazę skurczu, jak i rozkurczu mięśnia sercowego.

 • Automatyczna regulacja pracy urządzenia podczas zabiegu
 • Precyzja w dostosowaniu ilości gazu w cewniku wewnątrzaortalnym
 • Pełna mobilność urządzenia


Elektrochirurgiczny zestaw do ablacji COBRA ESU

Ablacja serca jest najskuteczniejszą metodą leczenia zaburzeń rytmu serca, w tym migotania przedsionków. Jest to celowe uszkodzenie tkanek używając czynników chemicznych lub fizycznych:

 • ablacja za pomocą fal o częstotliwości radiowej (ablacja RF)
 • krioablacja

Ablację można także wykonać chirurgicznie. Zabieg ogranicza ryzyko powikłań przy migotaniu przedsionków, redukuje objawy oraz znacznie poprawia jakość życia pacjenta.


SCPC - Pompa centryfugalna - Liva Nova

Biopompa lub pompa centryfugalna to urządzenie pozwalające przeprowadzać długofalowe wspomaganie krążenia ustrojowego. Biopompy to aparaty wykorzystujące siłę odśrodkową w wspomaganiu krążenia (najczęściej wykorzystywane są w procedurach ECMO). Dzięki specjalnej konstrukcji jednorazowego zestawu instalowanego na głowicach krążenie odbywa się przy wykorzystaniu siły odśrodkowej (dzięki temu nie ma uszkodzeń komórek jak w przypadku krążenia okluzyjnego).


Maszyna płuco-serce Stockert S5

Jest to wyposażone w kilka (zazwyczaj 2-4) pomp urządzenie medyczne, realizujące krążenie pozaustrojowe w trakcie zabiegów kardiochirurgicznych. Jego podstawowa funkcja to utrzymanie krążenia w krwiobiegu pacjenta podczas operacji. Służy także do odsysania krwi z pola operacyjnego i wprowadzeniu jej z powrotem, po odfiltrowaniu.

Częścią płucoserca jest też oksygenator, który spełnia funkcję płuc - następuje tu wymiana gazowa, gdzie tlen zajmuje miejsce dwutlenku węgla we krwi.


Aparat do przyłóżkowego pomiaru krzepliwości ACT

Aparat używany jest w celu monitorowania leczenia przeciwkrzepliwego heparyną w trakcie operacji, przy zastosowaniu krążenia pozaustrojowego.

Robot UVD do dezynfekcji

W przeciwieństwie do wielu stacjonarnych robotów do dezynfekcji, UVD Robot jest mobilnym, w pełni autonomicznym robotem, który integruje skoncentrowane światło UV-C w celu niszczenia struktury DNA i RNA chorobotwórczych mikroorganizmów nie tylko na powierzchniach, ale także w powietrzu, zapewniając w pełni kompleksowe rozwiązanie w zakresie kontroli i zapobiegania zakażeniom. System automatycznie zwraca uwagę na umywalki, uchwyty, czy inne powierzchnie, z którymi bezwiednie się stykamy. Roboty UVD umożliwiają szpitalom zmniejszenie przenoszenia chorób poprzez zabijanie 99,99% bakterii, wirusów i grzybów w ciągu około 10 minut w pomieszczeniu takim jak sala chorych czy sala operacyjna.