preloader-img
stanowisko

Lekarz kardiolog

 • Lokalizacja: Wrocław
 • E-mail: biuro@medinet.pl

Lekarz kardiolog

Dolnośląskie Centrum Chorób Serca im. prof. Zbigniewa Religi - MEDINET Sp. z o.o. jest firmą z tradycjami i zasadami. Od prawie 20 lat działamy aktywnie na rynku usług zdrowotnych. Specjalizujemy się w kardiologii i kardiochirurgii zarówno dzieci jak i dorosłych oraz rehabilitacji kardiologicznej. Nasze szpitale i przychodnie zapewniają pacjentom kompleksową opiekę i wysoką jakość usług. Medinet skupia ludzi wielu profesji z zakresu leczenia i chirurgii serca, których cechuje otwartość i zaangażowanie. Wspieramy pracowników w ich rozwoju, bo to stanowi o naszej sile.


Jeżeli posiadasz:

 • tytuł lekarza specjalisty;
 • prawo wykonywania zawodu oraz umiejętności praktyczne w zakresie udzielania świadczeń medycznych;
 • doskonałą organizację pracy własnej;
 • umiejętność współpracy z zespołem;
 • znajomość języka ukraińskiego i polskiego.


Oferujemy:

 • współpracę w oparciu o kontrakt gospodarczy lub umowę o pracę;
 • wymiar czasu pracy zgodny z ustalonym harmonogramem;
 • benefity: pakiet sportowy Multisport, ubezpieczenie na życie „Warta”;
 • pracę według standardów wewnętrznych firmy(zgodnie z ISO 9001 oraz procedurami akredytacyjnymi);
 • dobrą organizację pracy w postaci wsparcia recepcji, pielęgniarek oraz kadry zarządzającej;
 • szkolenie wstępne i możliwość podnoszenia kwalifikacji;
 • dobrą atmosferę w pracy i dbałość o jakość pracy personelu;


Do Twoich zadań będzie należało:

 • opieka nad Pacjentem, zorientowanie na potrzeby Pacjenta;
 • dbałość o wysokie standardy medyczne;
 • udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi zasadami etyki lekarskiej, aktualnej wiedzy medycznej oraz przepisami prawa;
 • udzielanie Pacjentom wyczerpujących informacji na temat ich stanu zdrowia i postępowania w trakcie leczenia;
 • prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ustawą o ochronie danych osobowych i wewnętrznymi procedurami firmy.

Oferty prosimy kierować na adres: biuro@medinet.pl

Osoby zgłaszające się z CV prosimy o załączenie klauzuli:
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

Aplikuj

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych Dolnośląskie Centrum Chorób Serca Im. Prof. Zbigniewa Religi Medinet Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kamieńskiego 73a
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – tel. 71 32 0 94 05,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji / przyszłych rekrutacji* - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji*
 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
 8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w zasadach rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami

* niepotrzebne skreślić