preloader-img
Komunikat w sprawie kasacji dokumentacji medycznej

Komunikat w sprawie kasacji dokumentacji medycznej

Uprzejmie informujemy, iż w Dolnośląskim Centrum Chorób Serca im. prof. Zbigniewa Religi we Wrocławiu planowane jest przeprowadzenie procedury brakowania (zniszczenia) dokumentacji medycznej - historie chorób pacjentów leczonych w 2002 roku oraz zdjęcia RTG do 2013 roku.

Osoby zainteresowane uzyskaniem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia będą mogły odebrać wymienioną dokumentację po uprzednim złożeniu stosownego wniosku. Wnioski należy składać w sekretariacie - parter, pokój 67 (tel. 71 320 09 450) w godzinach: 8:00- 15:00, w terminie 30 dni od ukazania się w/w informacji (tj. do 15 czerwca 2023 r.) 

Po wyżej wymienionym terminie dokumentacja medyczna z wyżej wymienionego okresu zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia). 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 1127) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069).