preloader-img
Odwiedziny pacjentów - aktualizacja

Odwiedziny pacjentów - aktualizacja

W trosce o bezpieczeństwo osób hospitalizowanych w Dolnośląskim Centrum Chorób Serca im. prof. Zbigniewa Religi - Medinet Sp. z o.o. wprowadza się możliwość odwiedzin w oparciu o poniższe zasady: 

  • Odwiedziny odbywają się 

w dni powszednie w godz. 14:00 -17:00, 

w soboty, niedziele i święta w godz. 14:00 -16:00

  • Limit osób odwiedzających to - 1 osoba do 1 pacjenta 
  • Osoby odwiedzające obowiązuje zasłonięcie nosa i ust przy pomocy maseczki (minimum chirurgicznej) 
  • Osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji lub objawów ją sugerujących m.in.: kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła, zaburzeń żołądkowo­ jelitowych itp. 
  • Osoby do 3 dni po przebytej infekcji lub po bliskim kontakcie z osobą chorą w przeciągu tygodnia, proszone są o rozważenie możliwości nieodwiedzania chorych
  • Pacjenci, których stan zdrowia na to pozwala, proszeni są o spotykanie się z bliskimi w holu na parterze (dotyczy pacjentów z Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej), a pacjenci Oddziału Kardiochirurgii przed oddziałem, tak aby nie narażać pozostałych chorych.

Jednocześnie prosimy o rozważenie: 

  • skrócenia czasu odwiedzin do 15 min
  • korzystanie z komunikatorów, by maksymalnie ograniczyć kontakt osobisty, gdy nie jest on absolutnie konieczny

W przypadkach szczególnych o zmianach w zasadach odwiedzin decyduje ordynator, lekarz dyżurny i/lub pielęgniarka oddziałowa.