preloader-img
Politechnika Wrocławska otworzy Wydział Medyczny

Politechnika Wrocławska otworzy Wydział Medyczny

W ostatnim czasie, jako jeden z 7 podmiotów medycznych, podpisaliśmy porozumienie z Politechniką Wrocławską i Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego dotyczące współpracy na rzecz utworzenia i prowadzenia Wydziału Medycznego na Politechnice Wrocławskiej, który zostanie uruchomiony w nowym roku akademickim 2023/2024.

– To kolejny krok na drodze do budowania nowej wielkiej politechniki wzorowanej na najlepszych europejskich uczelniach. Będzie ona oparta na takich filarach jak badania podstawowe, nauki techniczno-inżynieryjne oraz medycyna, czyli nauka zajmującą się najbardziej złożonym układem, jakim jest ludzki organizm – mówił prof. Arkadiusz Wójs, rektor Politechniki Wrocławskiej. – Dzięki tej współpracy nasza uczelnia będzie zarówno kształcić, jak i zatrudniać lekarzy. Medycyna dołącza też do grona dyscyplin, które są we Wrocławiu dostępne na różnych uczelniach, podobnie jak fizyka, chemia czy zarządzanie – dodał.

Kształcenie na nowym Wydziale Medycznym będzie prowadzone we współpracy z siedmioma placówkami:

  • Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego 
  • Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Wrocławiu z Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym
  • Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii 
  • Dolnośląskim Centrum Chorób Serca im. Prof. Zbigniewa Religi MEDINET Sp. z o.o.
  • Dolnośląskim Szpitalem Specjalistycznym im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu                      
  • Szpitalem Specjalistycznym im. A. Falkiewicza we Wrocławiu 
  • 4. Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu

Wydział Medyczny na Politechnice Wrocławskiej ma zostać uruchomiony w nowym roku akademickim, czyli już od października na tej uczelni rozpocznie naukę 60 studentów medycyny. Otwarcie nowego wydziału to również odpowiedź na brak kadry medycznej, z którym borykają się obecnie szpitale. Kandydaci na studia zyskają większą możliwość wyboru wymarzonego kierunku, a kadra akademicka będzie miała możliwość prowadzenia interdyscyplinarnych badań naukowych. To właśnie lekarze ze stopniami i tytułami naukowi zatrudnieni w dolnośląskich szpitalach w znacznej mierze będą stanowić kadrę naukową Wydziału Medycznego Politechniki Wrocławskiej.

Dodatkowo w lipcu br. w Nowej Soli została powołana Klinika Kardiochirurgii w Katedrze Kardiologii Interwencyjnej i Kardiochirurgii w Instytucie Nauk Medycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Nasz szpital stawia kolejne kroki w rozwoju edukacyjnym polskiej medycyny! Gratulacje!