preloader-img
Unikatowa technika zabiegowa oszczędza pacjentom bólu

Unikatowa technika zabiegowa oszczędza pacjentom bólu

Kolejny powód do dumy i kolejna UNIKATOWA na skalę Polski technika zabiegowa oszczędzająca Pacjentom wiele bólu i cierpienia wykonywana w naszym wrocławskim szpitalu. 

Minimalnie inwazyjna wymiana zastawki aortalnej (AVR) poprzez prawą przednią torakotomię (RAT) (MiAVR-RAT) to technika opracowana i wykorzystywana z dumą przez naszych wrocławskich specjalistów, która zyskała szeroką aprobatę zarówno środowiska medycznego, jak i pacjentów. Cechują ją przede wszystkim bardzo dobre wyniki w zakresie minimalizacji urazu chirurgicznego, szybszej rehabilitacji i kontroli bólu. 

Nowa technika chirurgicznego leczenia zapewnia zarówno minimalizację urazu, jak również wykorzystuje możliwość dokładnego chirurgicznego usunięcia zwapniałej zastawki pacjenta i bezpośredniego bezkrwawego wszczepienia nowej protezy!

Prospektywne randomizowane badania wykazały zalety minimalnie inwazyjnego podejścia pod względem zmniejszenia krwawienia, bólu i urazów pooperacyjnych oraz krótszego czasu pobytu w szpitalu i na oddziale intensywnej terapii (OIOM).

Programem zarządza:

Z niekrytą dumą stwierdzamy, że nie udałoby nam się to bez szeregu specjalistów, ich doświadczenia zawodowego, czynnej obserwacji pacjentów oraz ciągłego dążenia do poprawy jakości leczenia i rekonwalescencji chorych. Nasza technika oszczędza pacjentom bólu i prowadzi do szybszej i sprawniejszej rekonwalescencji. 

Wykonano już powyższą metodą dwa zabiegi i planowane są kolejne! 

Gratulujemy serdecznie!