preloader-img

I. BADANIA KLINICZNE


  • Badanie ROMA - randomizowane porównanie wyników badań klinicznych jednego i wielu przeszczepów tętniczych

Randomized comparison of the clinical outcome of single versus multiple arterial grafts (ROMA trial)

ClinicalTrials.gov NCT03217006

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03217006


  • Badanie Systemu Odtworzenia Naczynia (Vessel Restoration System) w przetokach tętniczożylnych (AVF) w celu pobudzenia fizjologicznego i funkcjonalnego dojrzewania autologicznej przetoki tętniczo-żylnej kończyny górnej wykonanej metodą koniec do boku, u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek: ACTIVATE AVF 

A study of the safety and feasibility of the Vessel Restoration System for AVF to promote the physiologic and functional maturation of upper-extremity autologous End-to-Side Arteriovenous Fistulas (AVF) in Patients with Chronic Kidney Disease: ACTIVATE AVF

ClinicalTrials.gov NCT05462223

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05462223


  • Prospektywne, nierandomizowane kluczowe badanie kliniczne oceniające skuteczność i bezpieczeństwo produkowanej przez Xeltis protezy naczyniowej do hemodializy: kluczowe badanie nad protezą naczyniową aXess

Prospective, non-randomized pivotal clinical study to assess the safety and performance of the Xeltis Hemodialysis Access graft: aXess Pivotal study.

 ClinicalTrials.gov NCT05473299

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05473299


  • Randomizowane porównanie wyników badań klinicznych jednego i wielu przeszczepów tętniczych u kobiet (ROMA WOMEN)

Randomized comparison of the clinical Outcomes of Single vs Multiple Arterial Grafts in Women (ROMA Women)

ClinicalTrials.gov NCT04124120

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04124120II. EKSPERYMENTY MEDYCZNE


  • Przeprowadzenie eksperymentu medycznego (badawczego/leczniczego) w celu oceny działania wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro MULTISENSOR OIT/MultiSensDx OIT stosowanego w obszarze diagnostyki infekcji górnych dróg oddechowych poprzez ocenę jego skuteczności klinicznej.
  • Program pobierania grasicy dla celów wytworzenia leków biologicznych.