preloader-img

I. Badanie ROMA (Randomized comparison of the clinical outcome of single versus multiple arterial grafts)


Prospektywne, niezaślepione, wieloośrodkowe badanie prowadzone metodą zdarzeniową z udziałem co najmniej 4300 pacjentów zakwalifikowanych w co najmniej 25 międzynarodowych ośrodkach. Pacjenci będą zrandomizowani do grupy pojedynczego przeszczepu tętniczego (single arterial graft, SAG) lub wielu przeszczepów tętniczych (multiple arterial graft, MAG).


PI: dr hab. n. med. Romuald Cichoń
Współbadacz: dr Sleiman Sebastian Aboul-Hassan


Informacje o badaniu:

Principal Investigators: Mario Gaudino, M.D. & Stephen E. Fremes, M.D.

ClinicalTrials.gov 1703018094

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03217006
Cornell University, The New York and Presbyterian Hospital
The Weill Cornell Medicine (WCM) DMSC
https://www.theromatrial.com/
II. Przeprowadzenie eksperymentu medycznego (badawczego/leczniczego) w celu oceny działania wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro MULTISENSOR OIT/MultiSensDx OIT stosowanego w obszarze diagnostyki infekcji górnych dróg oddechowych poprzez ocenę jego skuteczności klinicznej.


Cel badania:

Celem badania jest ocena działania wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro, MULTISENSORA MultiSensDx OIT. Jest to szybki diagnostyczny test (czujnik) przeznaczony do identyfikacji etiologii infekcji górnych dróg oddechowych. Jego cechą jest identyfikacja więcej niż jednego patogenu w badanej próbce. Materiałem badanym jest wymaz z gardła, nosa lub nosogardzieli, bądź też BAL (popłuczyny z drzewa oskrzelowego). Test służy do różnicowania bakteryjnego lub wirusowego podłoża infekcji, co pozwala na skuteczną i precyzyjną terapię i ograniczenie zbędnej podaży antybiotyków w przypadku infekcji wirusowych.

Po uzyskaniu świadomej zgody, próbki pobierane od pacjentów OIT badane są za pomocą dwóch metod -MultiSensDx OIT oraz metodą referencyjną RT-PCR.