preloader-img
Zdjęcie dr n. med. Małgorzata Winter

dr n. med. Małgorzata Winter

specjalista kardiolog

  • Absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu z wyróżnieniem
  • Specjalizacja I i II stopnia chorób wewnętrznych
  • Dyplom II stopnia specjalisty w zakresie kardiologii
  • Autorka i współautorka publikacji naukowych w tym w ramach Konferencji i Kongresów ESC w kraju i za granicą.
  • Współautorka prac powstałych na bazie materiału zgromadzonego w Polskim Rejestrze Niedokrwiennej Niedomykalności Mitralnej PIMAR.
  • Współbadacz w badaniach Międzynarodowego Ośrodka Badań Klinicznych – ICTR firmy Servier -Polska (III i IV fazy badań leków Preductal MR, Procoralan/ Ivabradine).
  • Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego - Sekcji Echokardiografii i Sekcji Wad Serca, w ramach których kontynuuje zadania i zainteresowania zawodowe.

Z Dolnośląskim Centrum Chorób Serca MEDINET Sp. z o.o. związana od początku jego działalności jako asystent oddziału kardiochirurgii biorąc udział we wszystkich etapach procesu diagnostyczno-leczniczego jako specjalista internista i kardiolog.

Szczególnym zainteresowaniem Pani Winter darzy echokardiografię, którą realizuje w oparciu o doświadczenie przed- śród- i pooperacyjne pacjentów oddziału.

  • Praca naukowa w zakresie echokardiografii śródoperacyjnej z uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk medycznych w zakresie medycyny chorób wewnętrznych w 2007 roku
  • Dwukrotnie przyznana akredytacja indywidualna w zakresie echokardiografii przez Zarząd Sekcji Echokardiografii PTK
  • Za swoje zaangażowanie i solidną pracę została odznaczona w 2005 roku srebrnym, a w 2012 roku złotym Krzyżem Zasługi przyznanym przez Prezydenta RP.