preloader-img

Historia

Pod koniec 2001 roku urzeczywistnił się projekt grupy przyjaciół zaangażowanych w walkę z chorobami serca i powstał pierwszy w Polsce prywatny szpital o profilu kardiochirurgicznym. Za sprawą profesora Romualda Cichonia – Prezesa naszego Centrum, ucznia prof. Zbigniewa Religi, w styczniu 2002 roku rozpoczęliśmy działalność jako Dolnośląskie Centrum Chorób Serca im. prof. Zbigniewa Religi MEDINET Sp. z o.o. Jako jedyny taki ośrodek na Dolnym Śląsku wykonujemy operacje u noworodków i dzieci, a jako jeden z dwóch w Polsce zarówno u dorosłych jaki i u dzieci.

Dolnośląskie Centrum Chorób Serca im. prof. Zbigniewa Religi MEDINET Sp. z o.o. powstało 1. stycznia 2002 roku jako pierwszy w Polsce Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej zajmujący się chirurgicznym leczeniem chorób serca u dzieci i dorosłych. Dolnośląskie Centrum Chorób Serca im. prof. Zbigniewa Religi MEDINET Sp. z o.o. powstało na bazie istniejącego od 1989 roku Oddziału Kardiochirurgii Dziecięcej, który mieścił się w tym samym miejscu, w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym. Inicjatorem powstania Oddziału był dyrektor szpitala prof. Wojciech Witkiewicz, a patronat nad oddziałem objął prof. Zbigniew Religa, który w 1990 roku wykonał pierwszą korekcję wady wrodzonej serca u dziecka. Kierownictwo oddziału objął prof. Krzysztof Wronecki, a wraz z nim rozpoczęli pracę chirurdzy dziecięcy: Piotr Kołtowski i Mariusz Mieczyński, którzy niezmiennie do dnia dzisiejszego pracują w Dolnośląskim Centrum Chorób Serca im. prof. Zbigniewa Religi MEDINET Sp. z o.o.

W Oddziale Kardiochirurgii Dziecięcej wykonywano ponad 100 korekcji wrodzonych wad serca rocznie, co całkowicie zabezpieczało potrzeby regionu Dolnego Śląska. Wprowadzono operacje wad wrodzonych serca u noworodków, które w chwili obecnej stanowią 40% wykonywanych zabiegów. Wszyscy Asystenci uzyskali specjalizację z kardiochirurgii. Nawiązano współpracę z ośrodkami kardiochirurgii dziecięcej w Sankt Augustin k. Bonn, w Berlinie i w Dreźnie.

W 2001 roku dyrektorem Centrum został dr hab. n. med. Romuald Cichoń, który ukończył w 1982 roku Śląską Akademię Medyczną w Katowicach. 11 lat później pod kierownictwem Profesora Religi obronił on doktorat pt.: „Ocena przeszczepów allogennych tętnic szyjnych konserwowanych metodą krioprezerwacji u psów”. W 2005 roku Romuald Cichoń uzyskał w Instytucie Kardiologii w Warszawie habilitację, obraniając pracę pt. „Zastosowanie techniki telemanipulacyjnej w leczeniu chirurgicznym choroby wieńcowej”. Od 1995 roku  do chwili obecnej dr hab. n. med. Cichoń pracuje jednocześnie w Dolnośląskim Centrum Chorób Serca im. prof. Zbigniewa Religi MEDINET Sp. z o.o. we Wrocławiu, jak również w Uniwersyteckim Centrum Chorób Serca w Dreźnie. Głównym tematem jego zainteresowań zawodowych jest zastosowanie robotów w kardiochirurgii. W tej dziedzinie należy do światowej czołówki i posiada największe doświadczenie w Polsce. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych, monografii i dwóch patentów. Został również odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.


                       


W 2006 roku powstał oddział zamiejscowy Dolnośląskiego Centrum Chorób Serca im. prof. Zbigniewa Religi MEDINET Sp. z o.o. w Nowej Soli, który całkowicie zabezpiecza potrzeby województwa lubuskiego w dziedzinie kardiochirurgii. Dr hab. n. med. Romuald Cichoń został powołany na stanowisko Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie kardiochirurgii. Ogromnym naszym sukcesem wskazującym na wysoki poziom jakości usług było utworzenie na tej  bazie - Kliniki Kardiochirurgii Katedry Inwazyjnej i Kardiochirurgii Uniwersytetu Zielonogórskiego, gdzie dr hab. n. med. Romuald Cichoń jest zatrudniony na stanowisku profesorskim.

Pracownicy Dolnośląskiego Centrum Chorób Serca im. Prof. Zbigniewa Religi MEDINET Sp. z o.o. opublikowali od chwili powstania (tj. od 2002 roku) ponad 150 prac naukowych, biorąc także aktywny udział w zjazdach krajowych i zagranicznych. Obroniono 4 przewody doktorskie. Do końca 2020 roku hospitalizowaliśmy ponad 24 000 pacjentów, wykonaliśmy ponad 16 000 zabiegów na otwartym sercu - w tym ponad 3000 u dzieci. W ciągu ostatnich pięciu lat wdrożyliśmy nowe techniki operacyjne i poszerzyliśmy katalog zabiegów.  Wykonujemy torakoskopowe zamykanie przetrwałego przewodu tętniczego (Botalla) - najmniejszy operowany pacjent miał 420 gramów wagi.  

Dolnośląskie Centrum Chorób Serca im. Prof. Zbigniewa Religi to nie tylko klinika kardiochirurgiczna. Nie tylko ośrodek leczenia pacjentów czy punkt rozwoju badań naukowych. To przede wszystkim miejsce pracy ludzi, którzy z dumą i zaangażowaniem codziennie walczą o życie i zdrowie człowieka!