preloader-img

Historia

Pod koniec 2001 roku urzeczywistnił się projekt grupy przyjaciół zaangażowanych w walkę z chorobami serca i powstał pierwszy w Polsce prywatny szpital o profilu kardiochirurgicznym. Za sprawą profesora Romualda Cichonia – Prezesa naszego Centrum, ucznia prof. Zbigniewa Religi, w styczniu 2002 roku rozpoczęliśmy działalność jako Dolnośląskie Centrum Chorób Serca im. prof. Zbigniewa Religi - Medinet Sp. z o.o. Jako jedyny taki ośrodek na Dolnym Śląsku wykonujemy operacje u noworodków i dzieci, a jako jeden z dwóch w Polsce zarówno u dorosłych jaki i u dzieci.

Dolnośląskie Centrum Chorób Serca im. prof. Zbigniewa Religi  powstało 1 stycznia 2002 roku jako pierwszy w Polsce  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej zajmujący się chirurgicznym leczeniem chorób serca u dzieci i dorosłych. Medinet powstał na bazie istniejącego od 1989 roku w tym samym miejscu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Oddziału Kardiochirurgii Dziecięcej. Inicjatorem powstania Oddziału był dyrektor Szpitala prof. Wojciech Witkiewicz, a patronat nad oddziałem objął prof. Zbigniew Religa, który w 1990 roku wykonał pierwszą korekcję wady wrodzonej serca u dziecka. Kierownictwo oddziału objął prof. Krzysztof Wronecki i pełni je do chwili obecnej. Wraz z nim rozpoczęli pracę chirurdzy dziecięcy: Piotr Kołtowski i Mariusz Mieczyński, którzy niezmiennie do dnia dzisiejszego pracują w „Medinecie”.

W Oddziale Kardiochirurgii Dziecięcej wykonywano  ponad 100 korekcji wrodzonych wad serca rocznie, co całkowicie zabezpieczało potrzeby regionu Dolnego Śląska. Wprowadzono operacje wad wrodzonych serca u noworodków, które w chwili obecnej stanowią 40% wykonywanych zabiegów. Wszyscy Asystenci uzyskali specjalizację z kardiochirurgii. Nawiązano współpracę z ośrodkami kardiochirurgii dziecięcej w Sankt Augustin k. Bonn, w Berlinie i w Dreźnie.

W 2001 roku powstała spółka „Medinet”, która powołała Dolnośląskie Centrum Chorób Serca. Dyrektorem Ośrodka został Dr hab. Romuald Cichoń, który ukończył w roku 1982 Śląską Akademię Medyczną w Katowicach. 11 lat później pod kierownictwem prof. Religi obronił on doktorat pt.: „Ocena przeszczepów allogennych tętnic szyjnych konserwowanych metodą krioprezerwacji u psów”. W 2005 roku  Romuald Cichoń uzyskał w Instytucie Kardiologii w Warszawie habilitację, obraniając pracę pt. „Zastosowanie techniki telemanipulacyjnej w leczeniu chirurgicznym choroby wieńcowej”. Od 1995 roku  do chwili obecnej prof. Cichoń pracuje jednocześnie we Wrocławiu, jak również w Uniwersyteckim Centrum Chorób Serca w Dreźnie. Głównym tematem jego zainteresowań zawodowych jest zastosowanie robotów w kardiochirurgii. W tej dziedzinie należy do czołówki  światowej i posiada największe doświadczenie w Polsce. Jest autorem i współautorem 61 publikacji naukowych, monografii i dwóch patentów. Jest odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.


                       


W 2006 roku powstał oddział zamiejscowy w Nowej Soli, który całkowicie zabezpiecza potrzeby województwa lubuskiego w dziedzinie kardiochirurgii. Dr hab. nauk med. Romuald Cichoń   został powołany na stanowisko Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie kardiochirurgii. Ogromnym naszym sukcesem wskazującym na wysoki poziom jakości usług było utworzenie na tej  bazie - Kliniki Kardiochirurgii Katedry Inwazyjnej i Kardiochirurgii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Pracownicy Dolnośląskiego Centrum Chorób Serca opublikowali od chwili powstania (tj. od 2002 roku) ponad 150 prac naukowych, biorąc także aktywny udział w zjazdach krajowych i zagranicznych. Obroniono 4 przewody doktorskie. Do końca 2020 roku hospitalizowaliśmy 24 197 pacjentów. Wykonaliśmy ponad 16000 zabiegów na otwartym sercu w tym ponad 3000 u dzieci. W ciągu ostatnich pięciu lat wdrożyliśmy nowe, małoinwazyjne  techniki operacyjne i poszerzyliśmy katalog zabiegów.

Dolnośląskie Centrum Chorób Serca im. Prof. Zbigniewa Religi to nie tylko klinika kardiochirurgiczna. Nie tylko ośrodek leczenia pacjentów czy punkt rozwoju badań naukowych. To przede wszystkim miejsce pracy ludzi, którzy z dumą i zaangażowaniem codziennie walczą o życie i zdrowie!