preloader-img

Klub Pacjenta „Zdrowe Serce” powstał w 2009 roku pod skrzydłami opiekuna prof. Krzysztofa Wroneckiego, a Prezesem Klubu został Pan Ryszard Chwaliński, który sam z perspektywy pacjenta doświadczył pobytu w naszym Centrum.

Działalność Klubu ma uzupełniać wszechstronną rehabilitację, skupia pacjentów zoperowanych i leczonych w „Medinecie”.

Idea, która przyświecała utworzeniu Klubu to zaktywizowanie pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych, którzy będą się wzajemnie wspierać, wymieniać się swoimi doświadczeniami, będą mogli porozmawiać z lekarzami i psychologiem, poznać ludzi z podobnymi problemami, a z czasem zapomnieć o przebytej chorobie.

Prowadzone są różnego rodzaju akcje uświadamiające, nie tylko w Klubie Pacjenta, ale również wśród pacjentów przebywających w Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej po zabiegach kardiochirurgicznych. Swoją wiedzą dzielą się z nami znakomite osoby różnych profesji. Od kardiologów, psychologów, seksuologów po znakomitego Prof. Jana Miodka będącego językoznawcą. Organizowane są spotkania w atrakcyjnych miejscach Wrocławia i różnorakie wycieczki po Dolnym Śląsku, a także i poza granice naszego kraju.