preloader-img

W marcu 2019 roku została powołana Rada Naukowa Dolnośląskiego Centrum Chorób Serca im. prof. Zbigniewa Religi - Medinet Sp. z o.o. W jej skład weszli wszyscy zatrudnieni w naszej firmie samodzielni pracownicy naukowi:

  • Dr hab. Romuald Cichoń prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego,
  • Prof. dr hab. Wojciech Kustrzycki,
  • Dr hab. Krzysztof Wronecki prof. PWSZ im. EC Witelona w Legnicy,
  • Dr hab. Maciej Paszkowski prof. PWr.

Inauguracyjne posiedzenie Rady odbyło się 11 kwietnia 2019 roku Funkcję przewodniczącego powierzono prof. Wojciechowi Kustrzyckiemu. Ustalono, że Rada Naukowa będzie:

  • kreować działalność naukową Dolnośląskiego Centrum Chorób Serca im. prof. Zbigniewa Religi - Medinet Sp. z o.o.,
  • nadzorować przebieg specjalizacji pracowników,
  • rozwijać współpracę z podmiotami zewnętrznymi,
  • pozyskiwać środki na działalność naukową,
  • organizować szkolenia wewnętrzne dla personelu,
  • prowadzić nadzór nad działalnością studenckiego koła naukowego .

Wprowadzono regułę wewnętrznych spotkań naukowo-szkoleniowych, które odbywają się w każdy czwartek po odprawie (7.50-8.30 z udziałem zaproszonych prelegentów).