preloader-img

W marcu 2019 roku została powołana Rada Naukowa Dolnośląskiego Centrum Chorób Serca im. prof. Zbigniewa Religi MEDINET Sp. z o.o. W jej skład weszli wszyscy zatrudnieni w naszej firmie samodzielni pracownicy naukowi:

  • dr hab. n. med. Romuald Cichoń - prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego,
  • prof. dr hab. n. med. Wojciech Kustrzycki,
  • dr hab. n. med. Krzysztof Wronecki - prof. Collegium Witelona w Legnicy,
  • dr hab. inż. Maciej Paszkowski - prof. Politechniki Wrocławskiej.

Inauguracyjne posiedzenie Rady odbyło się 11 kwietnia 2019 roku. Funkcję przewodniczącego powierzono prof. Wojciechowi Kustrzyckiemu. Ustalono, że Rada Naukowa będzie:

  • kreować działalność naukową szpitala,
  • nadzorować przebieg specjalizacji pracowników,
  • rozwijać współpracę z podmiotami zewnętrznymi,
  • pozyskiwać środki na działalność naukową,
  • organizować szkolenia wewnętrzne dla personelu,
  • prowadzić nadzór nad działalnością studenckiego koła naukowego .

Wprowadzono regułę wewnętrznych spotkań naukowo-szkoleniowych, które odbywają się w każdy czwartek po odprawie (godz. 7.50-8.30) z udziałem zaproszonych Prelegentów.