preloader-img

Stowarzyszenie Rozwoju Kardiochirurgii Dziecięcej i Małoinwazyjnej

Stowarzyszenie Rozwoju Kardiochirurgii Dziecięcej i Małoinwazyjnej powstało ze Stowarzyszenia Rozwoju Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej. Stowarzyszenie działa od początku istnienia Dolnośląskiego Centrum Chorób Serca im. Prof. Zbigniewa Religi MEDINET Sp. z o.o czyli od 2002 roku. Jest to organizacja pożytku publicznego stawiająca sobie za cel podejmowanie działań zmierzających do wsparcia rozwoju kardiochirurgii małoinwazyjnej, przed wszystkim kardiochirurgii dziecięcej.


Swoje zadania realizujemy poprzez:

 • prowadzenie przedsięwzięć na rzecz promocji i ochrony zdrowia - corocznie jesteśmy wraz z Dolnośląskim Centrum Chorób Serca im. Prof. Zbigniewa Religi MEDINET Sp. z o.o. organizatorami Światowych Dni Serca we Wrocławiu;
 • wspieranie sprzętowe i szkoleniowe ośrodków kardiologii i kardiochirurgii, a w szczególności Dolnośląskiego Centrum Chorób Serca im. Prof. Zbigniewa Religi MEDINET Sp. z o.o. we Wrocławiu;
 • wyposażanie w sprzęt, aparaturę, urządzenia i inne materiały medyczne służące zachowaniu lub ochronie zdrowia ośrodków zajmujących się w szczególności leczeniem chorób serca oraz kardiologicznych ośrodków rehabilitacyjnych;
 • współdziałanie z wszelkimi organizacjami działającymi na rzecz ochrony zdrowia w kraju i zagranicą.

Dzięki narzędziom do chirurgii torakoskopowej standardowo wykonujemy w Dolnośląskim Centrum Chorób Serca im. Prof. Zbigniewa Religi MEDINET Sp. z o.o. - jako jedyni w Polsce - zabieg zamknięcia przetrwałego przewodu Botalla u dzieci metodą małoinwazyjną skracając do minimum okres hospitalizacji.


Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Kardiochirurgii Dziecięcej i Małoinwazyjnej serdecznie dziękuje za przekazane nam darowizny i 1% podatku. Dzięki Państwa pomocy mogliśmy zrealizować nasze cele statutowe i 100% zebranych środków finansowych przekazać na potrzeby pacjentów kardiochirurgicznych. 

Ze środków Stowarzyszenia dofinansowane i zakupione zostały:

 • aparat RTG - 589 950,00
 • zestaw pomp strzykawkowych - 107 179,20
 • poduszki modułowe - 3 174,00
 • taśmy temtex kinesiology - 892,30.
 • 100 kompletów pościeli - 7 562,04

Każdy z Państwa może wesprzeć dzieci i dorosłych cierpiących na choroby serca wpłacając 1% podatku lub inna kwotę na konto Stowarzyszenia: 26 1020 5226 0000 6102 0019 0942  (KRS 0000062626)


Władze Stowarzyszenia:

 • Prezes Stowarzyszenia - dr hab. n. med. Krzysztof Wronecki - prof. Collegium Witelona w Legnicy
  • Tel. 71 320 94 35
 • Wiceprezes Stowarzyszenia - mgr Anna Farmas
  • Tel. 71 320 94 07

24 lutego Stowarzyszenie rozpoczęło swoją bieżącą pomoc Ukrainie wysyłając transporty specjalistycznej pomocy kardiochirurgicznej i ogólnego sprzętu medycznego do Oddziału Kardiochirurgii Szpitala we Lwowie. 

Od 14 marca lwowski szpital będzie oczekiwał na przyjazd dzieci z aktywnych stref wojennych Ukrainy, które zakwalifikowały się do operacji kardiochirurgicznych. Dzieci te zostaną następnie przewiezione do Dolnośląskiego Centrum Chorób Serca -MEDINET Sp. z o.o. we Wrocławiu na operacje i wszystkie niezbędne zabiegi podtrzymujące zdrowie i ratujące życie. 

Każdy z Państwa może wesprzeć te dzieci dokonując przelewu na konto bankowe Stowarzyszenia: 

PL 26 1020 5226 0000 6102 0019 0942  z dopiskiem POMOC UKRAINIE