preloader-img

Stowarzyszenie Rozwoju Kardiochirurgii Dziecięcej i Małoinwazyjnej

Stowarzyszenie Rozwoju Kardiochirurgii Dziecięcej i Małoinwazyjnej powstało ze Stowarzyszenia Rozwoju Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej i działa od początku istnienia Dolnośląskiego Centrum Chorób Serca MEDINET czyli od roku 2002. Jest to Organizacja Pożytku Publicznego stawiająca sobie za cel podejmowanie działań zmierzających do wsparcia rozwoju kardiochirurgii małoinwazyjnej a przed wszystkim kardiochirurgii dziecięcej.


Swoje zadania realizujemy poprzez:

 • prowadzenie przedsięwzięć na rzecz promocji i ochrony zdrowia - corocznie jesteśmy wraz z Dolnośląskim Centrum Chorób Serca im. Prof. Zbigniewa Religi - Medinet Sp. z o.o.  organizatorami Światowych Dni Serca we Wrocławiu;
 • wspieranie sprzętowe i szkoleniowe ośrodków kardiologii i kardiochirurgii, a w szczególności Dolnośląskiego Centrum Chorób Serca im. prof. Zbigniewa Religi we Wrocławiu;
 • wyposażanie w sprzęt, aparaturę, urządzenia i inne materiały medyczne służące zachowaniu lub ochronie zdrowia ośrodków zajmujących się w szczególności leczeniem chorób serca oraz kardiologicznych ośrodków rehabilitacyjnych;
 • współdziałanie z wszelkimi organizacjami działającymi na rzecz ochrony zdrowia w kraju i zagranicą.


Ze środków Stowarzyszenia zakupiono między innymi:

 1. Narzędzia do chirurgii małoinwazyjnej i torakoskopowej serca u dzieci.
 2. Inkubator otwarty dla noworodków na Oddziale Anestezji i Intensywnej Terapii
 3. Sprzęt rehabilitacyjny dla pacjentów m. in. :
  • aparat do laseroterapii;
  • aparat do masażu pneumatycznego kończyn.

Dzięki narzędziom do chirurgii torakoskopowej standartowo wykonujemy w „Medinecie” - jako jedyni w Polsce - zabieg zamknięcia przetrwałego przewodu Botalla u dzieci metodą małoinwazyjną skracając do minimum okres hospitalizacji.


Każdy z Państwa może wesprzeć dzieci i dorosłych cierpiących na choroby serca wpłacając 1% podatku lub inna kwotę na konto Stowarzyszenia: 26 1020 5226 0000 6102 0019 0942 (KRS 0000062626)


Władze Stowarzyszenia:

 • Prezes Stowarzyszenia – dr hab. Krzysztof Wronecki prof. PWSZ im. EC Witelona w Legnicy
  • Tel. 71 320 94 35
 • Wiceprezes Stowarzyszenia – mgr Anna Farmas
  • Tel. 71 320 94 07