preloader-img

Prezes - Prof. UZ Romuald Cichoń

Światowej klasy kardiochirurg, Prezes, Dyrektor Medyczny, Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Uczeń i współpracownik Prof. Zbigniewa Religi, z którym w 1985 r. przeprowadził swój pierwszy zabieg w krążeniu pozaustrojowym oraz brał udział w zainicjowaniu powstania programu transplantacji serca. W drugiej połowie lat 80. XX wieku pracował w Zespole Transplantologicznym University of Cambridge, gdzie pełnił funkcję kierownika Zespołu Transplantacyjnego. Uczestniczył w założeniu w 1991 roku Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu, kierowanej przez prof. Zbigniewa Religę, gdzie został dyrektorem naukowym ośrodka badawczego. Jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Zielonogórskiego, a także prowadzi wykłady i zabiegi demonstracyjne z zakresu chirurgii telemanipulacyjnej na uniwersytetach w Turynie (Włochy), Strasburgu (Francja), Brukseli (Belgia), Innsbrucku (Austria) oraz w Europejskim Instytucie Chirurgii w Hamburgu (Niemcy). Od 2001 roku kieruje pierwszym w Polsce niepublicznym szpitalem o profilu kardiochirurgicznym - Dolnośląskim Centrum Chorób Serca im. prof. Zbigniewa Religi - Medinet Sp. z o.o.


Dyrektor Zarządzający - Anna Farmas

"Zarządzanie rozumiem jako zaangażowanie w zdrowie każdego pacjenta, poprzez sprawnie działający szpital.
Placówkę przyjazną i otwartą na potrzeby chorych, w której pracownikom pracuje się dobrze - z taką wizją szpitala się identyfikuję."

Specjalista zarządzania w służbie zdrowia. Rozwój osobisty od lat  wiąże z medycyną zaczynając w zespole operacyjnym prof. Z. Religii w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu .

Absolwentka MBA Franklin University, mgr ekonomii Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, mgr prawa Uniwersytetu Śląskiego.

Od 2008 roku pracuje w Dolnośląskim Centrum Chorób Serca im. prof. Z.Religi - Medinet Sp. z o.o. obecnie jako Dyrektor Zarządzający oraz Wiceprezes Stowarzyszenia Rozwoju Kardiochirurgii Dziecięcej i Małoinwazyjnej.


Dyrektor Finansowy - Maria Tomczak

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta. Z branżą medyczną związana od 1999 roku. W Dolnośląskim Centrum Chorób Serca im. Prof. Zbigniewa Religi Medinet Spółka z o.o. we Wrocławiu pracuje od 2008 roku.


Kierownik ds. pielęgniarstwa - Alicja Skwarczyńska