preloader-img

Prezes - dr hab. n. med Romuald Cichoń - prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego

Światowej klasy kardiochirurg. Prezes oraz Dyrektor Medyczny Dolnośląskiego Centrum Chorób Serca im. Prof. Zbigniewa Religi. Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. 

Uczeń i współpracownik Profesora Zbigniewa Religi, z którym w 1985 roku przeprowadził swój pierwszy zabieg w krążeniu pozaustrojowym oraz brał udział w zainicjowaniu powstania programu transplantacji serca. 

W drugiej połowie lat 80. XX wieku dr hab. n. med. Romuald Cichoń pracował w Zespole Transplantologicznym University of Cambridge, gdzie pełnił funkcję kierownika Zespołu Transplantacyjnego. Uczestniczył w założeniu w 1991 roku Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu, kierowanej przez prof. Zbigniewa Religę, gdzie został dyrektorem naukowym ośrodka badawczego. J

Jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Zielonogórskiego, a także prowadzi wykłady i zabiegi demonstracyjne z zakresu chirurgii telemanipulacyjnej na uniwersytetach w Turynie (Włochy), Strasburgu (Francja), Brukseli (Belgia), Innsbrucku (Austria) oraz w Europejskim Instytucie Chirurgii w Hamburgu (Niemcy). Od 2001 roku do chwili obecnej  dr hab. n. med. Romuald Cichoń kieruje pierwszym w Polsce niepublicznym szpitalem o profilu kardiochirurgicznym - Dolnośląskim Centrum Chorób Serca im. prof. Zbigniewa Religi MEDINET Sp. z o.o.


Dyrektor Zarządzający - Anna Farmas

"Zarządzanie rozumiem jako zaangażowanie w zdrowie każdego pacjenta, poprzez sprawnie działający szpital.
Placówkę przyjazną i otwartą na potrzeby chorych, w której pracownikom pracuje się dobrze - z taką wizją szpitala się identyfikuję."

Specjalista zarządzania w służbie zdrowia. Rozwój osobisty od lat  wiąże z medycyną zaczynając w zespole operacyjnym prof. Zbigniewa Religi w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu .

Absolwentka MBA Franklin University, mgr ekonomii Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, mgr prawa Uniwersytetu Śląskiego.

Od 2008 roku pracuje w Dolnośląskim Centrum Chorób Serca im. prof. Zbigniewa Religi MEDINET Sp. z o.o. obecnie jako Dyrektor Zarządzający oraz Wiceprezes Stowarzyszenia Rozwoju Kardiochirurgii Dziecięcej i Małoinwazyjnej.


Dyrektor Finansowy - Maria Tomczak

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta. Z branżą medyczną związana jest od 1999 roku. W Dolnośląskim Centrum Chorób Serca im. prof. Zbigniewa Religi MEDINET Sp. z o.o. we Wrocławiu pracuje od 2008 roku.


Kierownik ds. pielęgniarstwa - Alicja Skwarczyńska

Od 34 lat zawodowo związana z ochroną zdrowia na wszystkich szczeblach. Pielęgniarka, Absolwentka studiów w zakresie m.in. pedagogiki, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania jakością, zarządzania w ochronie zdrowia. Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa w zakresie organizacji zarządzania .Właścicielka dyplomu prestiżowych studiów podyplomowych MBA. W trakcie swojej kariery zawodowej wielokrotnie wyróżniona i nagradzana za swoją pracę zawodową, działalność dodatkową i osiągnięcia w ochronie zdrowia, działalność na rzecz Samorządu oraz szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta.