preloader-img

Wrocław - Dolnośląskie Centrum Diagnostyki i Terapii Kardiologicznej MEDINET

Ważne telefony:

Menedżer Przychodni
Rejestracja NFZ
Rejestracja NFZ - druga linia
Rejestracja NFZ
Telefon dla pacjentów prywatnych

Rejestracja czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 18:00


Punkt pobrań laboratorium analitycznego czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 10:00
Dolnośląskie Centrum Diagnostyki i Terapii Kardiologicznej MEDINET to miejsce, gdzie każdy Pacjent otrzyma pełną opiekę kardiologiczną. Jednostka jest wyposażona w nowoczesny sprzęt do diagnostyki chorób i wad serca, tj. echokardiogramy, holtery EKG oraz ciśnieniowe, a także bieżnię do prób wysiłkowych. Wykwalifikowany i doświadczony personel jest fundamentem profesjonalnej opieki nad Pacjentem, którą świadczymy każdego dnia. Przychodnia położona jest na parterze w zabytkowej kamienicy w sercu miasta. Gwarantujemy kameralną atmosferę i szybką ścieżkę diagnostyki kardiologicznej. Nasz zespół, to przede wszystkim kardiolodzy, ale także kardiochirurg, nefrolog, lekarz sportowy, dietetyk oraz pielęgniarki i recepcjonistki.

Dolnośląskie Centrum Diagnostyki i Terapii Kardiologicznej MEDINET, mieści się we Wrocławiu przy ul. Piotra Skargi 19 (wejście od ul. Nowej 2, przy Wzgórzu Partyzantów) jest nowoczesną, dysponującą bogatym zapleczem diagnostycznym placówką, świadczącą ambulatoryjną opiekę specjalistyczną.


Świadczymy usługi medyczne w zakresie:

 • Poradni Kardiologicznej z pełną diagnostyką nieinwazyjną
 • Poradni kardiologicznej dla dorosłych
 • Poradni kardiologicznej dla dzieci
 • Poradni nefrologicznej
 • Poradni medycyny sportowej
 • Poradni dietetycznej
 • Holtera EKG, 24-godzinnego i 7-dniowego
 • Holtera ciśnieniowego
 • USG serca
 • EKG spoczynkowego, EKG wysiłkowego
 • badań laboratoryjnych (punkt pobrań)


Nasze atuty to:

 • podpisana umowa z NFZ
 • wysoka dostępność terminów na wizyty odpłatne
 • szybka diagnostyka zaburzeń kardiologicznych
 • nowoczesne zaplecze diagnostyczne: USG serca, EKG spoczynkowe, EKG wysiłkowe, Holter EKG 24h/48h/72h/7 dniowy, Holter ciśnieniowy 24h/48h
 • dogodna lokalizacja w centrum miasta - dojazd komunikacją miejską
 • budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową (winda dla Pacjentów)
 • kameralna atmosfera, gdzie każdy Pacjent jest traktowany indywidualnie


Przygotowanie do wizyty kardiologicznej

Na pierwszą wizytę do kardiologa proszę przynieść kserokopię dokumentacji medycznej (ksero wypisów ze szpitala, karty konsultacyjne, zeszyt pomiarów ciśnienia tętniczego, zażywane lekarstwa) oraz aktualne wyniki badań laboratoryjnych (lipidogram, alat, glukoza, kreatynina, sód, potas, morfologia). Badania laboratoryjne można wykonać w naszym Centrum. Koszt pakietu dla pacjenta pierwszorazowego to 82,00 zł.


Przygotowanie do wizyty do lekarza medycyny sportowej

Wymagane badania laboratoryjne przed wizytą: 

 • morfologia
 • OB
 • badanie ogólne moczu
 • glukoza na czczo


Ponadto dla poszczególnych dyscyplin sportu:

 • sporty walki: konsultacja neurologa z ostatnich 2 lat o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu walki;
 • strzelectwo itp.: konsultacja laryngologa, konsultacja okulisty;
 • sporty motorowe: konsultacja laryngologa, konsultacja okulisty;
 • pływanie: jeżeli uprawiane długo, to konsultacja laryngologa i aktualna spirometria.


Dodatkowo:

Badania laboratoryjne wskazane powyżej można wykonać w naszym Centrum. Koszt pakietu: 42,00 zł

Jeżeli pacjent choruje na cukrzycę do uzupełnienia ankieta diabetologiczna.

Jeżeli sport, który Cię interesuje, nie występuje w tabeli zapraszamy do kontaktu z Dolnośląskim Centrum Chorób Serca im. Prof. Zbigniewa Religi MEDINET Sp. z o.o.
przychodnia@medinet.pl, 571 295 641


Przygotowanie do wizyty do dietetyka klinicznego

Przed wizytą w gabinecie dietetyka przygotuj:

 • dzienniczek żywieniowy uwzględniający wszystkie spożyte produkty z dowolnych 3 dni, uwzględniający gramaturę posiłków,
 • wyniki badań laboratoryjnych robionych w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

Wymagane badania laboratoryjne przed wizytą: 

 • morfologia
 • glukoza
 • TSH, T3, T4
 • lipidogram (cholersterol całkowity LDL, HDL, triglicerydy)

Pakiet badań można wykonać w naszym Centrum. Koszt pakietu dla pacjenta pierwszorazowego to 92,20 zł.


Personel lekarski świadczący usługi w naszych poradniach:

Personel przychodni dokłada wszelkich starań, aby obsługa pacjenta była na jak najwyższym poziomie, przebiegła szybko, sprawnie w sposób uprzejmy i profesjonalny.


Poradnia Kardiologiczna dla dorosłych - wizyty na NFZ i komercyjne:

- lek. med. Krzysztof Stręk

- lek. med. Wojciech Ugorski

- prof. dr hab. n .med. Tomasz Roleder

- lek. med. Tomasz Kucharski

- dr n. med. Anna Wojnałowicz

- lek. med. Magdalena Cielecka

- dr n. med. Anna Piotrów


Poradnia Kardiologiczna dla dzieci - wizyty komercyjne:

- dr n. med. Magdalena Mazurak

- dr n. med. Elżbieta Wójcik


Poradnia Kardiochirurgiczna - wizyty komercyjne:

- prof. dr hab. n. med. Wojciech Kustrzycki


Poradnia Żywieniowa - wizyty komercyjne:

- mgr Katarzyna Kieres - dietetyk kliniczny


Poradnia Medycyny Sportowej - wizyty komercyjne:

- dr n. med. Agnieszka Fluder


Poradnia Nefrologiczna - wizyty komercyjne:

- dr n. med. Ilona Dziemianko


W przypadku długiego czasu oczekiwania na połączenie z rejestracją, zapraszamy do skorzystania z formularza na stronie medinet.pl. Prosimy o przesłanie swoich danych podstawowych wraz z nr kontaktowym oraz krótkiej informacji, czego zgłoszenie dotyczy. Kontakt zwrotny ze strony rejestracji nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego od wpłynięcia zgłoszenia.


Odwołanie wizyt

W przypadku niemożności skorzystania z umówionej wizyty lub teleporady prosimy o kontakt telefoniczny z przychodnią lub kontakt mailowy ze strony medinet.pl. Informujemy, że brak kontaktu z pacjentem w ustalonym terminie teleporady skutkuje jej anulowaniem, po dwukrotnej próbie kontaktu z pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut, w celu udzielenia teleporady.


Poza kolejnością

Uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością posiadają: 

 • zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci,
 • uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani - w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • kobiety w ciąży,
 • świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężki i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
 • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych,
 • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich


Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach oraz ze świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że:

 • świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących świadczeniodawca udziela tych świadczeń w dniu zgłoszenia w przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia,
 • świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących,
 • świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia,
 • osoby uprawnione korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej po okazaniu właściwego dokumentu potwierdzającego uprawnienia.


Pierwszeństwo w korzystaniu z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych ustawowo nie ogranicza się wyłącznie do tzw. pierwszych wizyt - obejmuje ono cały proces leczenia pacjenta.