preloader-img

Oddział Kardiochirurgii - V piętro

Ważne telefony:

Ordynator
Dyżurka lekarska
Pielęgniarka oddziałowa
Dyżurka pielęgniarska
Sekretariat

Zespół:

lek. med. Ryszard Stanisławski
specjalista kardiochirurg
Ordynator oddziału
Mariola Majchrowicz
Pielęgniarka oddziałowa

Specjaliści pracujący na oddziale:

prof. dr hab. n. med. Mirosław Brykczyński

specjalista kardiochirurg, chirurg transplantolog

lek. med. Marcin Nawotka

specjalista kardiochirurg

lek. med. Maciej Pęksa

specjalista kardiochirurg

lek. med. Amelchanka Siarhei

specjalista kardiochirurg

dr n. med. Sleiman Sebastian Aboul-Hassan

w trakcie specjalizacji z kardiochirurgii

lek. med. Krzysztof Szufnarowski

specjalista epidemiolog

mgr Jolanta Łubgan-Krawczyk

specjalista ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego

Oddział Kardiochirurgii oferuje pełen zakres operacji kardiochirurgicznych. Oprócz zabiegów standardowych takich jak pomostowanie aortalno-wieńcowe (kardiochirurgiczna operacja wszczepienia pomostów naczyniowych tzw. by-pasów omijających miejsce zwężenia w tętnicy wieńcowej, stosowana w niektórych przypadkach zawału serca i zaawansowanej chorobie wieńcowej), plastyka / wymiana zastawek serca, chirurgia aorty przeprowadzamy również zabiegi takie jak:

 • ministernotomia górna w leczeniu wad zastawki aortalnej i w leczeniu tętniaków aorty wstępującej;
 • endoskopowa ablacja chirurgiczna w leczeniu migotania przedsionków;
 • endoskopowa technika pobrania graftu (przeszczepu) żyły odpiszczelowej wielkiej w leczeniu choroby wieńcowej;
 • endoskopowa technika pobrania graftu tętnicy promieniowej w leczeniu choroby wieńcowej;
 • operacja choroby wieńcowej z dostępu przez mini torakotomię lewostronną z zastosowaniem krążenia pozaustrojowego;
 • leczenie chirurgiczne choroby wieńcowej z dostępu przez hemisterotomię dolną i bez zastosowania krążenia pozaustrojowego;
 • operacja MICAB z zastosowaniem endoskopowej techniki pobrania tętnicy piersiowej wewnętrznej;
 • technika plastyki redukcyjnej aorty wstępującej metodą własną;
 • modyfikacja własna de Vega rekonstrukcji zastawki trójdzielnej;
 • zastosowanie macierzy CORMATRIX do protezowania zastawki trójdzielnej;
 • zastosowanie macierzy CORMATRIX do protezowania drogi odpływu prawej komory i protezowania zastawki tętnicy płucnej;
 • autotransfuzja sródoperacyjna u pacjentów operowanych z zastosowaniem krążenia pozaustrojowego;
 • zastosowanie filtra cytokin w leczeniu stanów septycznych;
 • prowadzenie protekcji mięśnia sercowego metodą del Nido w operacjach dorosłych i dzieci;
 • zastosowanie techniki 3D w zabiegach małoinwazyjnych;
 • jednoczesne zastosowanie technik 3D2D u tego samego pacjenta.


Kadra oddziału składa się z wysokiej klasy specjalistów oferujących usługi na najwyższym poziomie zarówno przez personel lekarski, jak i doświadczony personel pielęgniarki oraz personel administracyjny, który wzajemnie ze sobą współpracuje. Pacjenci mają możliwość od chwili przyjęcia do szpitala skorzystać z porad psychologa oraz otrzymują wyczerpującą i zrozumiałą informację na temat przebiegu procesu leczenia.

Oddział dysponuje 15 łóżkami w tym 4 intensywnego nadzoru kardiologicznego. Pacjentom zapewniamy poszanowanie intymności dlatego też pobyt odbywa się w salach 1 i 2 osobowych. Wszystkie sale chorych wyposażone są w łazienkę oraz TV. Każdy z pacjentów jest całodobowo monitorowany telemetrycznie, prowadzona jest kontrola parametrów hemodynamicznych pacjenta, a rehabilitacja zaczyna się już w pierwszej dobie po zabiegu przyłóżkowo, co umożliwia naszym pacjentom szybki powrót do sprawności fizycznej.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - V piętro

Ważne telefony:

Ordynator
Dyżurka lekarska
Pielęgniarka oddziałowa
Dyżurka pielęgniarska

Zespół:

lek. med. Sebastian Adamek
specjalista anestezjolog
Ordynator oddziału
mgr Danuta Mielniczek
Pielęgniarka oddziałowa

Specjaliści pracujący na oddziale:

lek. med. Aliaksandr Bekish

specjalista anestezjolog

lek. med. Liliana Trawniczek

specjalista anestezjolog

lek. med. Marek Maślicki

specjalista anestezjolog

lek. med. Beata Wyszomirska

specjalista anestezjolog

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii prowadzi intensywną opiekę pooperacyjną pacjentów przed i po zabiegach kardiochirurgicznych. Oddział dysponuje sprzętem do wspomagania i/lub zastępowania funkcji wielu narządów u leczonych pacjentów m.in. aparaty do terapii nerkozastępczej, oksymetr mózgowy, filtry cytokinowe, balon wewnątrzaortalny, zróżnicowane metody  monitorowania hemodynamicznego. Nowoczesny sprzęt monitorujący i terapeutyczny zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa chorych w okresie pooperacyjnym.

Pacjenci Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii mają zapewnioną najwyższą opiekę pooperacyjną sprawowaną przez wykwalifikowany personel medyczny: lekarzy anestezjologów oraz pielęgniarki anestezjologiczne. 

W 2017 roku odbyło  się oficjalne otwarcie Intensywnej Terapii Dziecięcej w ramach Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii istniejącego od początku funkcjonowania Medinetu. Oddział dziecięcy ma zapewnioną opiekę kadry medycznej wysoce przeszkolonej i wyspecjalizowanej do pracy z najmłodszymi pacjentami, którzy wymagają wyjątkowo doświadczonego personelu pod względem teoretycznym i praktycznym, a to umożliwia utrzymanie wysokiego poziomu Oddziału i zapewnienie pracy zgodnie ze standardami i potrzebami.

Zajmujemy się również terapią ECMO (Extra Corporeal Membrane Oxygenation) - jest to technika pozaustrojowego utlenowania krwi. ECMO stosowane jest tym celu, aby umożliwić wyleczenie choroby w momencie gdy zawodzą inne dostępne metody terapeutyczne.

Oddział dysponuje 6 łóżkami dla dorosłych.

Blok Operacyjny - V piętro

Ważne telefony:

Oddziałowa Bloku Operacyjnego
Dyżurka lekarska

Zespół:

Dorota Majchrzak
Oddziałowa Bloku Operacyjnego

Blok operacyjny jest oddzielną, wydzieloną jednostką organizacyjną. Posiada jedną salę operacyjną w pełni wyposażoną w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną, która umożliwia przeprowadzanie operacji kardiochirurgicznych zgodnie z najwyższymi standardami medycznymi. Wstęp na blok operacyjny mają tylko osoby bezpośrednio zaangażowane w wykonywanie zabiegów operacyjnych, co pozwala na zachowanie właściwego reżimu sanitarnego.

Personel bloku dyżuruje w pełnej gotowości do natychmiastowego wykonania zabiegów operacyjnych wraz z pełną obsadą i zabezpieczeniem Centralnej Sterylizacji. Planowane zabiegi operacyjne odbywają się według ustalonego harmonogramu planu operacyjnego.

Poradnia Nowa Sól

Ważne telefony:

Rejestracja

W strukturze Szpitala w Nowej Soli posiadamy również Poradnię Kardiochirurgiczną której głównym zadaniem jest udzielanie indywidualnych świadczeń specjalistycznych i konsultacyjnych pacjentom kwalifikowanym do zabiegu operacyjnego, po leczeniu szpitalnym i kierowanych z innych zakładów opieki medycznej celem konsultacji i objęcia leczeniem, a także sprawowanie nadzoru specjalistycznego w reprezentowanej specjalności, oraz szerzenie oświaty zdrowotnej wśród pacjentów.

Poradnia Kardiochirurgiczna mieści się przy Oddziale Kardiochirurgicznym lokalizacja V piętro. Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku. 

Rejestracja odbywa się w sekretariacie osobiście lub telefonicznie pod nr telefonu: (68) 388-21-91.


WAŻNE:

Przy wizycie w poradni wymagane jest skierowanie do "Poradni Kradiochirurgicznej"


Personel świadczący usługi w Poradni Kardiochirurgicznej:

prof. dr hab. n. med. Mirosław Brykczyński

- lek. med. Marcin Nawotka

- lek. med. Maciej Pęksa

- lek. med. Amelchanka Siarhei

- dr n. med. Sebastian Sleiman Aboul Hassan

- lek. med. Ryszard Stanisławski

Dział farmacji

Ważne telefony:

Telefon
Fax

Zespół:

mgr Sławomir Mierzwa

kierownik Działu Farmacji