preloader-img

Oddział Kliniczny Kardiochirurgii Uniwersytetu Zielonogórskiego - V piętro

Ważne telefony:

Ordynator
Dyżurka lekarska
Pielęgniarka oddziałowa
Dyżurka pielęgniarska
Sekretariat

Zespół:

lek. med. Ryszard Stanisławski
specjalista kardiochirurg
Ordynator oddziału
mgr Mariola Majchrowicz
Pielęgniarka oddziałowa

Specjaliści pracujący na oddziale:

dr n. med. Sleiman Sebastian Aboul-Hassan

specjalista kardiochirurg

prof. dr hab. n. med. Mirosław Brykczyński

specjalista kardiochirurg, chirurg transplantolog

mgr Jolanta Łubgan-Krawczyk

specjalista ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego

Marcin Majchrzak

kierownik perfuzji

lek. med. Marcin Nawotka

specjalista kardiochirurg

lek. med. Maciej Pęksa

specjalista kardiochirurg

lek. med. Amelchanka Siarhei

specjalista kardiochirurg

lek. med. Krzysztof Szufnarowski

specjalista epidemiolog

Oddział Kliniczny Kardiochirurgii Uniwersytetu Zielonogórskiego oferuje pełen zakres operacji kardiochirurgicznych. Oprócz zabiegów standardowych takich jak pomostowanie aortalno-wieńcowe (kardiochirurgiczna operacja wszczepienia pomostów naczyniowych tzw. by-pasów omijających miejsce zwężenia w tętnicy wieńcowej, stosowana w niektórych przypadkach zawału serca i zaawansowanej chorobie wieńcowej), plastyka / wymiana zastawek serca, chirurgia aorty przeprowadzamy również zabiegi takie jak:

 • ministernotomia górna w leczeniu wad zastawki aortalnej i w leczeniu tętniaków aorty wstępującej;
 • endoskopowa ablacja chirurgiczna w leczeniu migotania przedsionków;
 • endoskopowa technika pobrania graftu (przeszczepu) żyły odpiszczelowej wielkiej w leczeniu choroby wieńcowej;
 • endoskopowa technika pobrania graftu tętnicy promieniowej w leczeniu choroby wieńcowej;
 • operacja choroby wieńcowej z dostępu przez mini torakotomię lewostronną z zastosowaniem krążenia pozaustrojowego;
 • leczenie chirurgiczne choroby wieńcowej z dostępu przez hemisterotomię dolną i bez zastosowania krążenia pozaustrojowego;
 • operacja MICAB z zastosowaniem endoskopowej techniki pobrania tętnicy piersiowej wewnętrznej;
 • technika plastyki redukcyjnej aorty wstępującej metodą własną;
 • modyfikacja własna de Vega rekonstrukcji zastawki trójdzielnej;
 • zastosowanie macierzy CORMATRIX do protezowania zastawki trójdzielnej;
 • zastosowanie macierzy CORMATRIX do protezowania drogi odpływu prawej komory i protezowania zastawki tętnicy płucnej;
 • autotransfuzja sródoperacyjna u pacjentów operowanych z zastosowaniem krążenia pozaustrojowego;
 • zastosowanie filtra cytokin w leczeniu stanów septycznych;
 • prowadzenie protekcji mięśnia sercowego metodą del Nido w operacjach dorosłych i dzieci;
 • zastosowanie techniki 3D w zabiegach małoinwazyjnych;
 • jednoczesne zastosowanie technik 3D i 2D u tego samego pacjenta.


Kadra oddziału składa się z wysokiej klasy specjalistów oferujących usługi na najwyższym poziomie zarówno przez personel lekarski, jak i doświadczony personel pielęgniarki oraz personel administracyjny, który wzajemnie ze sobą współpracuje. Pacjenci mają możliwość od chwili przyjęcia do szpitala skorzystać z porad psychologa oraz otrzymują wyczerpującą i zrozumiałą informację na temat przebiegu procesu leczenia.

Oddział dysponuje 15 łóżkami w tym 4 intensywnego nadzoru kardiologicznego. Pacjentom zapewniamy poszanowanie intymności dlatego też pobyt odbywa się w salach 1 i 2 osobowych. Wszystkie sale chorych wyposażone są w łazienkę oraz TV. Każdy z pacjentów jest całodobowo monitorowany telemetrycznie, prowadzona jest kontrola parametrów hemodynamicznych pacjenta, a rehabilitacja zaczyna się już w pierwszej dobie po zabiegu przyłóżkowo, co umożliwia naszym pacjentom szybki powrót do sprawności fizycznej.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - V piętro

Ważne telefony:

Ordynator
Dyżurka lekarska
Pielęgniarka oddziałowa
Dyżurka pielęgniarska

Zespół:

lek. med. Sebastian Adamek
specjalista anestezjolog
Ordynator oddziału
mgr Danuta Mielniczak
Pielęgniarka oddziałowa

Specjaliści pracujący na oddziale:

lek. med. Aliaksandr Bekish

specjalista anestezjolog

lek. med. Beata Wyszomirska

specjalista anestezjolog

lek. med. Uladzimir Malakhau

specjalista anestezjolog

lek. med. Michał Niemczuk

specjalista anestezjolog

lek. med. Yuliya Anisenia

specjalista anestezjolog

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii prowadzi intensywną opiekę pooperacyjną pacjentów przed i po zabiegach kardiochirurgicznych. Oddział dysponuje sprzętem do wspomagania i/lub zastępowania funkcji wielu narządów u leczonych pacjentów m.in. aparaty do terapii nerkozastępczej, oksymetr mózgowy, filtry cytokinowe, balon wewnątrzaortalny, zróżnicowane metody  monitorowania hemodynamicznego. Nowoczesny sprzęt monitorujący i terapeutyczny zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa chorych w okresie pooperacyjnym.

Pacjenci Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii mają zapewnioną najwyższą opiekę pooperacyjną sprawowaną przez wykwalifikowany personel medyczny: lekarzy anestezjologów oraz pielęgniarki anestezjologiczne. 

Zajmujemy się również terapią ECMO (Extra Corporeal Membrane Oxygenation) - jest to technika pozaustrojowego utlenowania krwi. ECMO stosowane jest tym celu, aby umożliwić wyleczenie choroby w momencie gdy zawodzą inne dostępne metody terapeutyczne.

Oddział dysponuje 6 łóżkami dla dorosłych.

Blok Operacyjny - V piętro

Ważne telefony:

Oddziałowa Bloku Operacyjnego
Dyżurka lekarska

Zespół:

mgr Dorota Majchrzak
Oddziałowa Bloku Operacyjnego

Blok operacyjny jest oddzielną, wydzieloną jednostką organizacyjną. Posiada jedną salę operacyjną w pełni wyposażoną w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną, która umożliwia przeprowadzanie operacji kardiochirurgicznych zgodnie z najwyższymi standardami medycznymi. Wstęp na blok operacyjny mają tylko osoby bezpośrednio zaangażowane w wykonywanie zabiegów operacyjnych, co pozwala na zachowanie właściwego reżimu sanitarnego.

Personel bloku dyżuruje w pełnej gotowości do natychmiastowego wykonania zabiegów operacyjnych wraz z pełną obsadą i zabezpieczeniem Centralnej Sterylizacji. Planowane zabiegi operacyjne odbywają się według ustalonego harmonogramu planu operacyjnego.

Poradnia Nowa Sól

Ważne telefony:

Rejestracja

W strukturze Szpitala w Nowej Soli posiadamy również Poradnię Kardiochirurgiczną, której głównym zadaniem jest udzielanie indywidualnych świadczeń specjalistycznych i konsultacyjnych pacjentom kwalifikowanym do zabiegu operacyjnego, po leczeniu szpitalnym i kierowanych z innych zakładów opieki medycznej celem konsultacji i objęcia leczeniem, a także sprawowanie nadzoru specjalistycznego w reprezentowanej specjalności, oraz szerzenie oświaty zdrowotnej wśród pacjentów.

Poradnia Kardiochirurgiczna mieści się przy Oddziale Kardiochirurgicznym lokalizacja V piętro. Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku. 

Rejestracja odbywa się w sekretariacie osobiście lub telefonicznie pod nr telefonu: (68) 388-21-91.


WAŻNE:

Przy wizycie w poradni wymagane jest skierowanie do "Poradni Kardiochirurgicznej"


Personel świadczący usługi w Poradni Kardiochirurgicznej:

- prof. dr hab. n. med. Mirosław Brykczyński

- lek. med. Marcin Nawotka

- lek. med. Maciej Pęksa

- lek. med. Amelchanka Siarhei

- dr n. med. Sebastian Sleiman Aboul Hassan

- lek. med. Ryszard Stanisławski

Dział farmacji

Ważne telefony:

Telefon
Fax

Zespół:

mgr Sławomir Mierzwa

kierownik działu farmacji