preloader-img

Oddział Kardiochirurgiczny - I piętro

Ważne telefony:

Ordynator
Dyżurka Lekarska
Lekarz dyżurny
Pielęgniarka oddziałowa, sekretariat medyczny
Dyżurka Pielęgniarska

Zespół:

dr n. med. Paweł Kwinecki
specjalista kardiochirurg
Ordynator Oddziału
lek. med. Mariusz Mieczyński
specjalista kardiochirurg
Zastępca Ordynatora
mgr Dagmara Stasiewicz
Pielęgniarka Oddziałowa

Specjaliści pracujący na oddziale:

dr n. med. Arkadiusz Farmas

specjalista chirurg, specjalista kardiochirurg

lek. med. Dmytro Harasymiv

w trakcie specjalizacji z kardiochirurgii

Beata Kaliszczak

specjalista ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego

lek. med. Piotr Kołtowski

specjalista kardiochirurg

prof. dr hab. n. med. Wojciech Kustrzycki

specjalista kardiochirurg

lek. med. Krzysztof Szufnarowski

specjalista epidemiolog

lek. med. Ireneusz Szwedo

specjalista kardiochirurg

lek. med. Jakub Turek

specjalista chirurg naczyniowy

dr n. med. Małgorzata Winter

specjalista kardiolog

dr hab. n. med. Krzysztof Wronecki

prof. Collegium Witelona w Legnicy

Oddział Kardiochirurgii oferuje pełen zakres operacji kardiochirurgicznych, oprócz zabiegów standardowych takich jak: 

 • pomostowanie aortalno-wieńcowe (kardiochirurgiczna operacja wszczepienia pomostów naczyniowych tzw. by-pasów omijających miejsce zwężenia w tętnicy wieńcowej, stosowana w niektórych przypadkach zawału serca i zaawansowanej chorobie wieńcowej), 
 • plastyka / wymiana zastawek serca,
 • chirurgia aorty itp.


przeprowadzamy również takie zabiegi jak:

 • ministernotomia górna w leczeniu wad zastawki aortalnej i w leczeniu tętniaków aorty wstępującej
 • endoskopowa ablacja chirurgiczna w leczeniu migotania przedsionków
 • endoskopowa technika pobrania graftu (przeszczepu) żyły odpiszczelowej wielkiej w leczeniu choroby wieńcowej
 • endoskopowa technika pobrania graftu tętnicy promieniowej w leczeniu choroby wieńcowej
 • operacja choroby wieńcowej z dostępu przez mini torakotomię lewostronną z zastosowaniem krążenia pozaustrojowego
 • leczenie chirurgiczne choroby wieńcowej z dostępu przez hemisterotomię dolną i bez zastosowania krążenia pozaustrojowego
 • operacja MICAB z zastosowaniem endoskopowej techniki pobrania tętnicy piersiowej wewnętrznej
 • technika plastyki redukcyjnej aorty wstępującej metodą własną
 • modyfikacja własna de Vega rekonstrukcji zastawki trójdzielnej
 • zastosowanie macierzy CORMATRIX do protezowania zastawki trójdzielnej
 • zastosowanie macierzy CORMATRIX do protezowania drogi odpływu prawej komory i protezowania zastawki tętnicy płucnej
 • autotransfuzja śródoperacyjna u pacjentów operowanych z zastosowaniem krążenia pozaustrojowego
 • prowadzenie protekcji mięśnia sercowego metodą del Nido w operacjach dorosłych i dzieci
 • zastosowanie techniki 3D w zabiegach małoinwazyjnych
 • jednoczesne zastosowanie technik 3D i 2D u tego samego pacjenta
 • operacje pierwotne wytworzenia przetoki tętniczo-żylnej z naczyń własnych oraz z protez naczyniowych
 • operacje naprawcze przetok do dializ:
  • udrożnienia (trombektomie) przetok do dializ
  • angioplastyki przezskórne zwężeń
  • operacje tętniaków
  • superficjalizacje przetok
  • rekonstrukcje


Kadra oddziału składa się z wysokiej klasy specjalistów oferujących usługi na najwyższym poziomie. Doświadczony personel lekarski, pielęgniarski oraz personel administracyjny wzajemnie ze sobą współpracuje na rzecz szybkiego powrotu chorych do zdrowia. Od chwili przyjęcia do szpitala pacjenci mają możliwość skorzystania z porad psychologa oraz otrzymują wyczerpującą i zrozumiałą informację na temat przebiegu procesu leczenia.

Oddział dysponuje 26 łóżkami, w tym 4 intensywnego nadzoru kardiologicznego. Pacjentom zapewniamy poszanowanie intymności, dlatego też ich pobyt w szpitalu odbywa się w salach 1- i 2-osobowych. Wszystkie sale chorych wyposażone są w łazienkę oraz TV. Każdy z pacjentów jest całodobowo monitorowany telemetrycznie, prowadzona jest kontrola parametrów hemodynamicznych, a rehabilitacja zaczyna się już w pierwszej dobie po zabiegu przyłóżkowo, co umożliwia naszym pacjentom szybki powrót do sprawności fizycznej.

Oddział Kardiochirurgii Dziecięcej - I piętro

Ważne telefony:

Ordynator
Dyżurka Lekarska
Lekarz dyżurny
Pielęgniarka oddziałowa, sekretariat medyczny
Dyżurka Pielęgniarska

Zespół:

dr n. med. Sharma Girish
specjalista kardiochirurg dziecięcy
Ordynator Oddziału
mgr Dagmara Stasiewicz
Pielęgniarka Oddziałowa

Specjaliści pracujący na oddziale:

dr n. med. Joanna Kukawczyńska-Noczyńska

specjalista kardiologii dziecięcej

prof. Jacek Pająk

konsultant kardiochirurgii dziecięcej

lek. med. Anna Tomkowiak

specjalista kardiochirurg

Oddział Kardiochirurgii Dziecięcej jako jedyny szpital na Dolnym Śląsku wykonuje operacje wad wrodzonych i nabytych serca u najmniejszych pacjentów po młodzież do 18. roku życia.

Należymy do czołówki ośrodków w Polsce specjalizujących się w leczeniu operacyjnym złożonych wad serca w pełnym zakresie u noworodków, aż po dzieci starsze i młodzież. Jako pierwsi w Polsce w 2012 roku zaczęliśmy wykonywać operacje na sercu metodą małoinwazyjną u dzieci - endoskopową techniką zamknięcia przetrwałego przewodu tętniczego u noworodków i wcześniaków. 

Oddział dysponuje 8 łóżkami. 

W trosce o dobro naszych małych pacjentów oraz komfort ich pobytu zapewniamy bezpłatny nocleg dla opiekuna dziecka.


Wykonywane operacje:

 • ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej,
 • ubytku w przegrodzie międzykomorowej,
 • przetrwałego przewodu tętniczego,
 • okienka aortalno-płucnego,
 • wspólnego kanału przedsionkowo – komorowego,
 • koarktacji aorty,
 • hypoplazji łuku aorty,
 • tetralogii Fallota,
 • przełożenia wielkich naczyń,
 • atrezji płucnej,
 • wspólnego pnia tętniczego,
 • nieprawidłowego spływu żył płucnych,
 • serca jednokomorowego,
 • wad wrodzonych zastawek serca,
 • innych złożonych wad wrodzonych u dzieci.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - parter

Ważne telefony:

Ordynator
Dyżurka lekarska
Lekarz dyżurny
Pielęgniarka oddziałowa
Dyżurka pielęgniarska / sala wzmożonego nadzoru

Zespół:

lek. med. Piotr Gliwa
specjalista anestezjolog
Ordynator Oddziału
mgr Małgorzata Sudziarska
Pielęgniarka Oddziałowa

Specjaliści pracujący na oddziale:

dr n. med. Jacek Adamus

specjalista anestezjolog

lek. med. Alina Dąbrowska

specjalista anestezjolog

lek. med. Michał Fleischer

specjalista anestezjolog

lek. med. Julita Świątek

specjalista anestezjolog

lek. med. Grzegorz Wysoczański

specjalista anestezjolog

lek. med. Beata Wyszomirska

specjalista anestezjolog

dr n. med. Marcin Rak

specjalista anestezjolog

dr hab. n. med. Jerzy Adamus

specjalista anestezjolog

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii prowadzi intensywną opiekę pooperacyjną pacjentów przed i po zabiegach kardiochirurgicznych. 

Oddział dysponuje 7 łóżkami dla dorosłych i 4 stanowiskami dziecięcymi.

Nowoczesny sprzęt monitorujący i terapeutyczny zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa chorych w okresie pooperacyjnym. Oddział dysponuje sprzętem do wspomagania i/lub zastępowania funkcji wielu narządów u leczonych pacjentów m.in. 

 • aparaty do terapii nerkozastępczej, 
 • oksymetr mózgowy, 
 • filtry cytokinowe, 
 • balon wewnątrzaortalny, 
 • zróżnicowane metody  monitorowania hemodynamicznego. 


Zajmujemy się również terapią ECMO (Extra Corporeal Membrane Oxygenation) - techniką pozaustrojowego utlenowania krwi. ECMO stosowane jest w sytuacjach zagrożenia życia i umożliwia wyleczenie choroby w momencie, gdy zawodzą inne dostępne metody terapeutyczne.

W 2017 roku odbyło  się oficjalne otwarcie Intensywnej Terapii Dziecięcej w ramach Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii istniejącego od początku funkcjonowania Dolnośląskiego Centrum Chorób Serca im. Prof. Zbigniewa Religi MEDINET Sp. z o.o.  

Pacjenci Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii mają zapewnioną opiekę kadry medycznej wysoce przeszkolonej, wyspecjalizowanej i empatycznej, co jest niezmiernie ważne w pracy z pacjentami oraz umożliwia utrzymanie wysokiego poziomu oddziału i zapewnienie pracy zgodnie ze standardami i potrzebami.Blok Operacyjny - parter

Ważne telefony:

Dyżurka personelu bloku
Oddziałowa Bloku Operacyjnego

Zespół:

Bogumiła Ciarach
Oddziałowa Bloku

Blok operacyjny jest oddzielną, wydzieloną jednostką organizacyjną. Posiada 2 sale operacyjne w pełni wyposażone w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną, która umożliwia przeprowadzanie operacji kardiochirurgicznych zgodnie z najwyższymi standardami medycznymi. Wstęp na blok operacyjny mają tylko osoby bezpośrednio zaangażowane w wykonywanie zabiegów operacyjnych, co pozwala na zachowanie właściwego reżimu sanitarnego.

Personel bloku dyżuruje w pełnej gotowości do natychmiastowego wykonania zabiegów operacyjnych wraz z pełną obsadą i zabezpieczeniem sterylizacji. Planowane zabiegi operacyjne odbywają się według ustalonego harmonogramu planu operacyjnego.

Rocznie wykonujemy około 1400 zabiegów operacyjnych  (w tym około 150 zabiegów u dzieci) !

Wraz z zespołem kardiochirurgów współpracuje zespół perfuzjonistów. Podczas zabiegów kardiochirurgicznych na otwartym sercu perfuzjoniści prowadzą krążenie pozaustrojowe zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Prowadzenie krążenia pozaustrojowego jest możliwe dzięki maszynie płuco-serce.

Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej - II piętro

Ważne telefony:

Ordynator
Dyżurka lekarska
Pielęgniarka Oddziałowa
Dyżurka pielęgniarska
Koordynator Rehabilitacji / sala treningów

Zespół:

lek. med. Ewa Krauz
specjalista chorób wewnętrznych
Ordynator Oddziału
lek. med. Katarzyna Grzyb
specjalista chorób wewnętrznych, rehabilitacji medycznej, balneologii i medycyny fizykalnej
Zastępca Ordynatora
dr n. o zdr. Monika Obiegło
Pielęgniarka Oddziałowa
dr n. kf. Beata Gacał
Koordynator rehabilitacji

Specjaliści pracujący na oddziale:

Oddział realizuje założenia II etapu rehabilitacji kardiologicznej tzw. rehabilitacji poszpitalnej wczesnej, która dedykowana jest pacjentom min. 21 dni (do max. 56 dni) po zabiegach kardiochirurgicznych oraz incydentach kardiologicznych (np. zawał serca).

Pacjent ma zapewnioną stałą opiekę lekarzy kardiologów i kardiochirurgów oraz pielęgniarek i rehabilitantów.

 • Oddział dysponuje 30 łóżkami rozlokowanymi w salach 2-osobowych. Wszystkie sale wyposażone są w łazienkę oraz TV.
 • Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej jest także bazą szkoleniową dla studentów fizjoterapii wrocławskich szkół.


Jest to czas systematycznego treningu dla uzyskania poprawy wydolności krążenia oraz ogólnej sprawności psychofizycznej. Rehabilitacja we wczesnym okresie pooperacyjnym zapobiega powstawaniu niekorzystnych powikłań szczególnie ze strony układu oddechowego oraz prowadzi do szybkiej rekonwalescencji chorego.

Na oddziale pacjent zastanie miłą i fachową opiekę personelu medycznego, gdzie realizowany jest bogaty program usprawniania.


Pakiet usług rehabilitacyjnych:

Pakiet świadczonych usług według określonego modelu rehabilitacji kardiologicznej obejmuje:

 • gimnastykę poranną,
 • gimnastykę oddechową,
 • gimnastykę ogólnousprawniającą,
 • trening stacyjny,
 • trening relaksacyjny,
 • zajęcia edukacyjne o tematyce prozdrowotnej w ramach ‚‚Promocji zdrowia”.


Dodatkowe świadczenia:

W zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta oraz na zlecenie lekarza prowadzącego pacjent może skorzystać z następujących dodatkowych świadczeń zdrowotnych:

 • trening rowerowy
 • nebulizacje
 • naświetlania lampą Bioptron
 • naświetlania lampą Sollux
 • Nordic Walking
 • kinesiotaping
 • ćwiczenia indywidualne
 • terapia psychologiczna
 • muzykoterapia
 • wykłady i szkolenia
 • inne zabiegi fizykalne, np. laser, pole magnetyczne niskiej częstotliwości, ultradźwięki, elektroterapię

 

Zajęcia prowadzone są codziennie, 7 dni w tygodniu od 7.30 do 17.00


Operacja ratuje i przedłuża życie, rehabilitacja przywraca sprawność i podnosi jakość życia.”

 

Dział farmacji

Ważne telefony:

Telefon
Fax

Zespół:

mgr Paweł Małecki
Kierownik Działu Farmacji
Artur Krutul
Technik farmaceutyczny