preloader-img

Oddział Kardiochirurgiczny - I piętro

Ważne telefony:

Ordynator
Dyżurka Lekarska
Lekarz dyżurny
Pielęgniarka oddziałowa, sekretariat medyczny
Dyżurka Pielęgniarska

Zespół:

dr n. med. Paweł Kwinecki
specjalista kardiochirurg
Ordynator Oddziału
lek. med. Mariusz Mieczyński
specjalista kardiochirurg
Zastępca Ordynatora
mgr Dagmara Stasiewicz
Pielęgniarka Oddziałowa

Specjaliści pracujący na oddziale:

dr n. med. Arkadiusz Farmas

specjalista chirurg, specjalista kardiochirurg

prof. dr hab. n. med. Wojciech Kustrzycki

specjalista kardiochirurg

lek. med. Piotr Kołtowski

specjalista kardiochirurg

lek. med. Ireneusz Szwedo

specjalista kardiochirurg

dr n. med. Małgorzata Winter

specjalista kardiolog

lek. med. Dymytro Harasimow

w trakcie specjalizacji z kardiochirurgii

lek. med. Jakub Turek

specjalista chirurg naczyniowy

mgr Beata Kaliszczak

specjalista ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego

lek. med. Krzysztof Szufnarowski

specjalista epidemiolog

dr hab. n. med. Krzysztof Wronecki

prof. PWSZ im. EC Witelona w Legnicy

Oddział Kardiochirurgii oferuje pełen zakres operacji kardiochirurgicznych. Oprócz zabiegów standardowych takich jak pomostowanie aortalno-wieńcowe (kardiochirurgiczna operacja wszczepienia pomostów naczyniowych tzw. by-pasów omijających miejsce zwężenia w tętnicy wieńcowej, stosowana w niektórych przypadkach zawału serca i zaawansowanej chorobie wieńcowej), plastyka / wymiana zastawek serca, chirurgia aorty przeprowadzamy również zabiegi takie jak:

 • ministernotomia górna w leczeniu wad zastawki aortalnej i w leczeniu tętniaków aorty wstępującej;
 • endoskopowa ablacja chirurgiczna w leczeniu migotania przedsionków;
 • endoskopowa technika pobrania graftu (przeszczepu) żyły odpiszczelowej wielkiej w leczeniu choroby wieńcowej;
 • endoskopowa technika pobrania graftu tętnicy promieniowej w leczeniu choroby wieńcowej;
 • operacja choroby wieńcowej z dostępu przez mini torakotomię lewostronną z zastosowaniem krążenia pozaustrojowego;
 • leczenie chirurgiczne choroby wieńcowej z dostępu przez hemisterotomię dolną i bez zastosowania krążenia pozaustrojowego;
 • operacja MICAB z zastosowaniem endoskopowej techniki pobrania tętnicy piersiowej wewnętrznej;
 • technika plastyki redukcyjnej aorty wstępującej metodą własną;
 • modyfikacja własna de Vega rekonstrukcji zastawki trójdzielnej;
 • zastosowanie macierzy CORMATRIX do protezowania zastawki trójdzielnej;
 • zastosowanie macierzy CORMATRIX do protezowania drogi odpływu prawej komory i protezowania zastawki tętnicy płucnej;
 • autotransfuzja sródoperacyjna u pacjentów operowanych z zastosowaniem krążenia pozaustrojowego;
 • prowadzenie protekcji mięśnia sercowego metodą del Nido w operacjach dorosłych i dzieci;
 • zastosowanie techniki 3D w zabiegach małoinwazyjnych;
 • jednoczesne zastosowanie technik 3D i 2D u tego samego pacjenta;
 • Operacje pierwotne wytworzenia przetoki tętniczo-żylnej z naczyń własnych oraz z protez naczyniowych;
 • Operacje naprawcze przetok do dializ:
  • udrożnienia (trombektomie) przetok do dializ;
  • angioplastyki przezskórne zwężeń;
  • operacje tętniaków;
  • superficjalizacje przetok;
  • rekonstrukcje;

Kadra oddziału składa się z wysokiej klasy specjalistów oferujących usługi na najwyższym poziomie zarówno przez personel lekarski, jak i doświadczony personel pielęgniarki oraz personel administracyjny, który wzajemnie ze sobą współpracuje. Pacjenci mają możliwość od chwili przyjęcia do szpitala skorzystać z porad psychologa oraz otrzymują wyczerpującą i zrozumiałą informację na temat przebiegu procesu leczenia.

Oddział dysponuje 26 łóżkami w tym 4 intensywnego nadzoru kardiologicznego. Pacjentom zapewniamy poszanowanie intymności dlatego też pobyt odbywa się w salach 1 i 2 osobowych. Wszystkie sale chorych wyposażone są w łazienkę oraz TV. Każdy z pacjentów jest całodobowo monitorowany telemetrycznie, prowadzona jest kontrola parametrów hemodynamicznych pacjenta, a rehabilitacja zaczyna się już w pierwszej dobie po zabiegu przyłóżkowo, co umożliwia naszym pacjentom szybki powrót do sprawności fizycznej.

Oddział Kardiochirurgii Dziecięcej - I piętro

Ważne telefony:

Ordynator
Dyżurka Lekarska
Lekarz dyżurny
Pielęgniarka oddziałowa, sekretariat medyczny
Dyżurka Pielęgniarska

Zespół:

dr n. med. Sharma Girish
specjalista kardiochirurg dziecięcy
Ordynator Oddziału
mgr Dagmara Stasiewicz
Pielęgniarka Oddziałowa

Specjaliści pracujący na oddziale:

dr n. med. Joanna Kukawczyńska-Noczyńska

specjalista kardiologii dziecięcej

lek. med. Anna Tomkowiak

specjalista kardiochirurg

Oddział Kardiochirurgii Dziecięcej jako jedyny szpital na Dolnym Śląsku wykonuje operacje wad wrodzonych i nabytych serca u najmniejszych pacjentów po młodzież do 18 roku życia.

Należymy do czołówki ośrodków w Polsce specjalizujących się w leczeniu operacyjnym złożonych wad serca w pełnym zakresie u noworodków po dzieci starsze i młodzież. Jako pierwsi w Polsce w 2012 roku zaczęliśmy wykonywać operacje na sercu metodą mało inwazyjną u dzieci - endoskopowa technika zamknięcia przetrwałego przewodu tętniczego u noworodków i wcześniaków. Oddział dysponuje 8 łóżkami. 

W trosce o dobro naszych małych pacjentów oraz komfort ich pobytu zapewniamy bezpłatny nocleg dla opiekuna dziecka


Wykonywane operacje:

 • Ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej,
 • Ubytek w przegrodzie międzykomorowej,
 • Przetrwały przewód tętniczy,
 • Okienko aortalno-płucne,
 • Wspólny kanał przedsionkowo – komorowy,
 • Koarktacja aorty,
 • Hypoplazja łuku aorty,
 • Tetralogia Fallota,
 • Przełożenie wielkich naczyń,
 • Atrezja płucna,
 • Wspólny pień tętniczy,
 • Nieprawidłowy spływ żył płucnych,
 • Serce jednokomorowe,
 • Wady wrodzone zastawek serca,
 • Inne  złożone wady wrodzone u dzieci.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - parter

Ważne telefony:

Ordynator
Dyżurka lekarska
Lekarz dyżurny
Pielęgniarka oddziałowa
Dyżurka pielęgniarska / sala wzmożonego nadzoru

Zespół:

lek. med. Piotr Gliwa
specjalista anestezjolog
Ordynator Oddziału
mgr Małgorzata Sudziarska
Pielęgniarka Oddziałowa

Specjaliści pracujący na oddziale:

lek. med. Jacek Adamus

specjalista anestezjolog

lek. med. Sylwia Brodzka

specjalista anestezjolog

lek. med. Alina Dąbrowska

specjalista anestezjolog

lek. med. Michał Fleischer

specjalista anestezjolog

lek. med. Małgorzata Grotowska

specjalista anestezjolog

lek. med. Michał Lemański

specjalista anestezjolog

lek. med. Julita Świątek

specjalista anestezjolog

lek. med. Beata Wyszomirska

specjalista anestezjolog

lek. med. Grzegorz Wysoczański

specjalista anestezjolog

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii prowadzi intensywną opiekę pooperacyjną pacjentów przed i po zabiegach kardiochirurgicznych. Oddział dysponuje sprzętem do wspomagania i/lub zastępowania funkcji wielu narządów u leczonych pacjentów m.in. aparaty do terapii nerkozastępczej, oksymetr mózgowy, filtry cytokinowe, balon wewnątrzaortalny, zróżnicowane metody  monitorowania hemodynamicznego. Nowoczesny sprzęt monitorujący i terapeutyczny zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa chorych w okresie pooperacyjnym.

Pacjenci Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii mają zapewnioną najwyższą opiekę pooperacyjną sprawowaną przez wykwalifikowany personel medyczny: lekarzy anestezjologów oraz pielęgniarki anestezjologiczne. 

W 2017 roku odbyło  się oficjalne otwarcie Intensywnej Terapii Dziecięcej w ramach Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii istniejącego od początku funkcjonowania Medinetu. Oddział dziecięcy ma zapewnioną opiekę kadry medycznej wysoce przeszkolonej i wyspecjalizowanej do pracy z najmłodszymi pacjentami, którzy wymagają wyjątkowo doświadczonego personelu pod względem teoretycznym i praktycznym, a to umożliwia utrzymanie wysokiego poziomu Oddziału i zapewnienie pracy zgodnie ze standardami i potrzebami.

Zajmujemy się również terapią ECMO (Extra Corporeal Membrane Oxygenation) - jest to technika pozaustrojowego utlenowania krwi. ECMO stosowane jest tym celu, aby umożliwić wyleczenie choroby w momencie gdy zawodzą inne dostępne metody terapeutyczne.

Oddział dysponuje 7 łóżkami dla dorosłych i 4 stanowiskami dziecięcymi.

Blok Operacyjny - parter

Ważne telefony:

Dyżurka personelu bloku
Oddziałowa Bloku Operacyjnego

Zespół:

Bogumiła Ciarach
Oddziałowa Bloku

Blok operacyjny jest oddzielną, wydzieloną jednostką organizacyjną. Posiada dwie sale operacyjne w pełni wyposażone w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną, która umożliwia przeprowadzanie operacji kardiochirurgicznych zgodnie z najwyższymi standardami medycznymi. Wstęp na blok operacyjny mają tylko osoby bezpośrednio zaangażowane w wykonywanie zabiegów operacyjnych, co pozwala na zachowanie właściwego reżimu sanitarnego.

Personel bloku dyżuruje w pełnej gotowości do natychmiastowego wykonania zabiegów operacyjnych wraz z pełną obsadą i zabezpieczeniem Sterylizacji. Planowane zabiegi operacyjne odbywają się według ustalonego harmonogramu planu operacyjnego.

Rocznie wykonujemy około 1400 zabiegów operacyjnych  (w tym około 150 zabiegów u dzieci).
Wraz z zespołem kardiochirurgów współpracuje zespół perfuzjonistów. Podczas zabiegów kardiochirurgicznych na otwartym sercu perfuzjoniści prowadzą krążenie pozaustrojowe zarówno u dzieci jak i u dorosłych. Prowadzenie krążenia pozaustrojowego jest możliwe dzięki maszynie płuco - serce.

Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej - II piętro

Ważne telefony:

Ordynator
Dyżurka lekarska
Pielęgniarka Oddziałowa
Dyżurka pielęgniarska
Koordynator Rehabilitacji / sala treningów

Zespół:

lek. med. Ewa Krauz
specjalista chorób wewnętrznych
Ordynator Oddziału
lek. med. Katarzyna Grzyb
spec. balneologii i medycyny fizykalnej
Zastępca Ordynatora
dr n. o zdr. Monika Obiegło
Pielęgniarka Oddziałowa
dr n. kf. Beata Gacał
Koordynator rehabilitacji

Specjaliści pracujący na oddziale:

Oddział realizuje założenia II etapu rehabilitacji kardiologicznej tzw. rehabilitacji poszpitalnej wczesnej, która dedykowana jest pacjentom do 56 dni po incydentach kardiologicznych (np. zawał serca) oraz po zabiegach kardiochirurgicznych.

Jest to czas systematycznego treningu dla uzyskania poprawy wydolności krążenia oraz ogólnej sprawności psychofizycznej. Rehabilitacja we wczesnym okresie pooperacyjnym zapobiega powstawaniu niekorzystnych powikłań szczególnie ze strony układu oddechowego oraz prowadzi do szybkiej rekonwalescencji chorego.

Na oddziale pacjent zastanie miłą i fachową opiekę personelu medycznego, gdzie realizowany jest bogaty program usprawniania.


Pakiet usług rehabilitacyjnych:

Pakiet świadczonych usług według określonego modelu rehabilitacji kardiologicznej obejmuje:

 • gimnastykę poranną,
 • gimnastykę oddechową,
 • gimnastykę ogólnousprawniającą,
 • trening stacyjny,
 • trening relaksacyjny,
 • zajęcia edukacyjne o tematyce prozdrowotnej w ramach ‚‚Promocji zdrowia”,


Dodatkowe świadczenia:

W zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta oraz na zlecenie lekarza prowadzącego pacjent może skorzystać z następujących dodatkowych świadczeń zdrowotnych:

 • trening rowerowy,
 • nebulizacje,
 • naświetlania lampą Bioptron
 • naświetlania lampą Sollux,
 • inne zabiegi fizykalne: laser, pole magnetyczne niskiej częstotliwości, ultradźwięki, elektroterapię,
 • masaż,
 • Nordic Walking,
 • kinesiotaping,
 • ćwiczenia indywidualne,
 • terapię psychologiczną,

 

Pobyt na oddziale trwa min. 21 dni, a zajęcia prowadzone są codziennie, 7 dni w tygodniu od godz. 7.30 do godz. 17.00. Pacjent ma zapewnioną stałą opiekę lekarzy kardiologów i kardiochirurgów oraz pielęgniarek i rehabilitantów.

 • Oddział dysponuje 30 łóżkami rozlokowanymi w salach 1 i 2 osobowych. Wszystkie sale wyposażone są w łazienkę oraz TV.
 • Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej jest także bazą szkoleniową dla studentów fizjoterapii wrocławskich szkół.


Operacja ratuje i przedłuża życie, rehabilitacja przywraca sprawność i podnosi jakość życia.”

 

Dział farmacji

Ważne telefony:

Telefon
Fax

Zespół:

mgr Paweł Małecki

Kierownik Działu Farmacji

Artur Krutul

technik farmaceutyczny