preloader-img

Informator dla rodziców dzieci

Drodzy Rodzice, Opiekunowie,

Wasze dziecko zostało zakwalifikowane do zabiegu w Dolnośląskim Centrum Chorób Serca im. Prof. Zbigniewa Religi MEDINET Sp. z o.o. Chcielibyśmy pomóc Wam przygotować się do pobytu w szpitalu, dlatego przygotowaliśmy wskazówki, dzięki którym Wasze dziecko szybciej powróci do pełni zdrowia.

Prosimy Was o aktywną pomoc i uczestnictwo w tym procesie.


Przed przyjęciem do szpitala


Lekarz kardiochirurg lub kardiolog dziecięcy wstępnie zakwalifikuje dziecko do leczenia operacyjnego. Najczęściej odbywa się to w Oddziale Kardiologii Dziecięcej, Oddziale Neonatologii, Poradni Kardiologii Dziecięcej lub w Poradni Wad Serca. Po wstępnej kwalifikacji, rodzice lub opiekunowie prawni dziecka ustalają telefonicznie z lekarzem kardiochirurgiem dziecięcym termin przyjęcia do szpitala. Pamiętajcie, że warto przygotować dziecko do nadchodzącej hospitalizacji i porozmawiać z nim o tym, co może spotkać je w szpitalu. To pozwoli mu oswoić się z tym, co je czeka. Jeśli dziecko jest już w wieku, gdy umie czytać warto zapoznać je z Kartą Praw Dziecka – Pacjenta, w której w zwięzły i zrozumiały dla młodych pacjentów sposób zostały zapisane prawa przysługujące dzieciom.


Co należy zabrać ze sobą do szpitala?


 1. Niezbędne dokumenty:
  • skierowanie do szpitala,
  • książeczka zdrowia dziecka,
  • nr PESEL dziecka (w przypadku braku peselu dziecka potrzebny będzie pesel mamy),
  • dokumentacja medyczna z dotychczasowego leczenia dziecka,
  • aktualne wyniki badań (jeśli były zlecone),
  • leki, które dziecko stale przyjmuje,
  • jeżeli opiekunem nie jest rodzic - dokument potwierdzający sprawowanie opieki nad dzieckiem.
 2. Potrzebne przedmioty:
  • przybory pielęgnacyjne takie jak (pieluchy jednorazowego użytku, chusteczki wilgotne, krem do pielęgnacji, mydło w płynie, grzebyk),
  • rzeczy dziecka: skarpetki, śpioszki, smoczek, butelkę do karmienia, mleko które dziecko je (jeżeli dziecko je pokarm mamy, to mama dostarcza pokarm odciągnięty w pojemnikach jednorazowych opisanych imieniem i nazwiskiem dziecka z datą i godziną ściągnięcia pokarmu),
  • zabawkę łatwą w dezynfekcji.

Pobyt w szpitalu obywa się w salach dwuosobowych, a przy dziecku zawsze może przebywać jeden z rodziców lub opiekun prawny. Pobyt opiekunów jest bezpłatny. Istnieje możliwość zamówienia wyżywienia za odpłatnością u Pani kuchenkowej (Oddział kardiochirurgii). Rodzice i opiekunowie mają możliwość korzystania z lodówki w Oddziale przy dyżurce pielęgniarskiej oraz korzystania z kuchenki mikrofalowej i czajnika w świetlicy w Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej.

Podczas całego pobytu dziecka w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii nasi mali pacjenci są pod stałą opieką lekarzy i pielęgniarek, a o ile warunki na to pozwalają w procesie pielęgnacyjnym nadzór nad dzieckiem sprawują także rodzice i opiekunowie dziecka.

Pamiętaj, nie zabieraj do szpitala:

 • wartościowych przedmiotów.
 • dużych sum pieniędzy.


Przyjęcie do szpitala


 1. W dniu przyjęcia do szpitala oczekujemy Państwa pomiędzy godziną 07:30 a 11:00. Na parterze obok Rejestracji znajdą Państwo Izbę Przyjęć. Po załatwieniu wszystkich formalności w Izbie Przyjęć czekamy na Państwa w Oddziale Kardiochirurgii Dziecięcej na I piętrze.
 2. W przypadku planowych zabiegów operacyjnych rodzice, opiekunowie prawni wraz z dzieckiem pojawiają się w szpitalu jeden dzień przed planowanym zabiegiem operacyjnym.
 3. Pobyt w szpitalu przed operacją jest związany z wykonaniem niezbędnych badań diagnostycznych, przygotowaniem dziecka do zabiegu i znieczulenia. Każde dziecko, w ciągu 24 godzin przed zabiegiem jest badane przez lekarza anestezjologa. W trakcie wizyty anestezjologa należy mieć ze sobą aktualne wyniki badań laboratoryjnych, dokumentację medyczną z dotychczasowych pobytów w szpitalu, zaświadczenia od lekarzy specjalistów (jeśli takie są lub były wymagane). Ułatwi to lekarzowi anestezjologowi podjęcie decyzji o kwalifikacji i rodzaju znieczulenia.
 4. Możecie być Państwo poproszeni o wypełnienie ankiety z pytaniami dotyczącymi różnych chorób. Nie należy pomijać odpowiedzi na żadne z nich. W razie wątpliwości, należy z wypełnieniem ankiety zaczekać na anestezjologa, który wyjaśni wątpliwości oraz zada Państwu dodatkowe pytania. W czasie wizyty lekarz anestezjolog wyjaśni Państwu i dziecku planowany sposób znieczulenia.

Czasami macie Państwo wiele wątpliwości i w tym miejscu chcemy Państwu przedstawić wyjaśnienie niektórych z nich:

Czy anestezja jest ryzykowna? 

Nie ma postępowania medycznego, które nie byłoby obarczone w jakimiś stopniu ryzykiem. Nowoczesna anestezja jednak jest bezpieczna, a powikłania zdarzają się bardzo rzadko. Jeśli mają jednak Państwo jakiekolwiek obawy, to prosimy przedyskutować je z Lekarzem Anestezjologiem, który je wyjaśni. Prosimy pamiętajcie, że nasi pacjenci są obserwowani i nadzorowani przez personel pielęgniarski i lekarski przez cały okres pobytu w Oddziale Kardiochirurgii Dziecięcej i w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Jeśli czują się Państwo niepewnie, jesteście zakłopotani lub zagubieni chcemy abyście wiedzieli, że w naszym szpitalu istnieje możliwość rozmowy z Psychologiem pracującym w Oddziale.

Pamiętajcie, że Panie Pielęgniarki udzielają informacji co do pielęgnacji i opieki nad dzieckiem, natomiast co do stanu zdrowia i sposobu leczenia informacji takich udziela lekarz.

Zajmując się swoim dzieckiem, prosimy nie zapominajcie o potrzebach innych pacjentów i dostosujcie swoje zachowanie do panujących warunków. Szczególnie istotne jest, abyście

przestrzegali wskazówek personelu medycznego. Będzie to dla nas i Waszych dzieci bezcenna pomoc.


Informacje dla odwiedzających


 1. Uszanujcie Państwo pory odwiedzin.
  • Oddział Kardiochirurgii Dziecięcej - od 10:00 do 19:00.
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej - w Oddziale przebywać może z dzieckiem tylko rodzic lub opiekun prawny w czasie wyznaczonym przez personel medyczny. Osoby z zewnątrz przychodzące nieprzebywające z dzieckiem mogą odwiedzić dziecko tylko za zgodą personelu medycznego. Obowiązuje dezynfekcja i założenie odzieży ochronnej jednorazowego użytku, która znajduje się w korytarzu Oddziału. Oddział Kardiochirurgii Dziecięcej i Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej jest miejscem szczególnym i wymaga szczególnej czystości, porządku i dyscypliny od pracowników, pacjentów i ich bliskich. Jest to niezbędne m.in. po to, by rany goiły się szybko i bez powikłań. Dlatego bardzo ważne jest, by odwiedziny chorych ograniczyć do minimum. Każda dodatkowa wizyta to zwiększone ryzyko dla wszystkich pacjentów.
 2. Zabieranie małych dzieci do szpitala w odwiedziny nie jest dobrym pomysłem, nie jest to przyjazne środowisko z powodu dużej ilości bakterii i sprzętu.
 3. Prosimy Państwa o wyrozumiałość – jednego pacjenta mogą jednocześnie odwiedzać tylko 2 osoby w Oddziale Kardiochirurgii Dziecięcej, a w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii 1 osoba.
 4. Jeżeli ktoś z Państwa jest przeziębiony, chory lub ma gorączkę – nie powinien przychodzić do szpitala. Osoby po zabiegu, zwłaszcza dzieci muszą być chronione przed infekcjami, które mogą być dla nich bardzo niebezpieczne.
 5. Oprócz Waszego dziecka na sali może przebywać jeszcze inne dziecko – zanim Państwo wejdą, proszę zapytać personelu, czy Państwa wizyta nie zakłóci przebiegu czynności terapeutycznych wykonywanych w tym pokoju.
 6. Prosimy nie przynosić jedzenia bez konsultacji z lekarzem, zwłaszcza dużych ilości owoców, serków, jogurtów, soków, które mogą się zepsuć. Prosimy, nigdy nie przynosić słodyczy!


Zakończenie pobytu w szpitalu


 1. Po zakończeniu leczenia dziecka w szpitalu, przy wypisie, rodzice lub opiekunowie otrzymują kartę informacyjną z leczenia szpitalnego małego pacjenta oraz skierowania m.in.: na świadczenia zalecone w karcie informacyjnej np. na rehabilitację, czy do określonego lekarza specjalisty, a także recepty na niezbędne leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne.
 2. W dniu wypisu dziecka ze szpitala lekarz omówi zalecenia dotyczące diety i aktywności dziecka, stosowanych leków oraz ustali terminy przyszłych konsultacji. Są one niezbędne, by obserwować proces zdrowienia, a także wdrożyć najszybciej jak to możliwe leczenie korygujące. Prosimy o zwrócenie uwagi, czy dokumenty nie zawierają pomyłek oraz czy są podpisane.


Dodatkowe informacje dla rodziców i opiekunów:


Najważniejsza jest komunikacja rodziców / opiekunów z maluchem. Nie powinno mówić się dziecku, że nie będzie go bolało, czy że pielęgniarki i lekarz nic nie będą robić. Maluch może wtedy poczuć się oszukany. Warto wytłumaczyć, co będzie robione i w jakim celu. Strach u dzieci bardzo często wynika z nieświadomości co je spotka, wtedy warto objaśnić dziecku np. w formie opowiedzenia bajki jak może wyglądać badanie u dziecka, pobranie krwi, czy inne czynności wykonywane przez personel medyczny.

Pamiętać należy, że partnerem do rozmowy w trakcie badań jest samo dziecko a nie rodzic, i to z dzieckiem pielęgniarka lub lekarz musi nawiązać więź i zdobyć jego zaufanie. Jeżeli rodzice / opiekunowie będą okazywać personelowi medycznemu zaufanie, łatwiej uda się im zaskarbić sympatie dzieci. Warto, żeby maluch miał ze sobą swoją ulubioną maskotkę bądź zabawkę - wszystko, co doda mu otuchy i odwagi.

Dziecko do ukończenia 16 roku życia może korzystać ze świadczeń tylko za zgodą i w obecności przedstawiciela ustawowego (np. rodzica) lub opiekuna faktycznego. O wszystkich sprawach związanych z leczeniem dziecka decydują wtedy wyłącznie przedstawiciele ustawowi (np. rodzice) lub opiekunowie faktyczni. 

Jeśli dziecko ukończyło 16 lat, po otrzymaniu od lekarza wyczerpującej i zrozumiałej informacji o swoim stanie zdrowia, ma prawo wyrazić zgodę na przeprowadzenie badania. Dziecko może się również nie zgodzić na dane świadczenie zdrowotne lub zażądać zaprzestania jego udzielania. Musi wtedy wyrazić oddzielną zgodę na pobyt w szpitalu oraz na wszystkie inne badania i świadczenia medyczne. Zgoda może być ustna, pisemna albo wyrażona poprzez takie zachowanie, które nie budzi wątpliwości, co do podjętej decyzji. Pisemna zgoda jest wymagana w przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko mające wpływ na stan zdrowia lub życia.

Jeśli dziecko ma 16 - 18 lat i nie zgadza się na udzielenie świadczenia zdrowotnego, a jego przedstawiciel ustawowy (np. rodzic) ma odmienne zdanie, decyzję podejmuje sąd opiekuńczy.