preloader-img

Badanie kimroskopem


DZIAŁ BADAŃ I ROZWOJU

Ośrodek Badań Klinicznych
Koordynator badań: 797 206 606
Tel: 71 320 94 13
Fax: 71 320 94 00
Kontakt: badaniakliniczne@medinet.pl


Ośrodek Badań Klinicznych koordynuje prowadzenie badań klinicznych w Dolnośląskim Centrum Chorób Serca im. prof. Zbigniewa Religi MEDINET Sp. z o.o.

Badania kliniczne w naszej placówce to przede wszystkim:

  1. Współpraca z zespołem najlepszych specjalistów z zakresu: kardiochirurgii dorosłych i dzieci, kardiologii, anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii naczyniowej, fizjoterapii, psychologii.
  2. Realizacja badań z zachowaniem standardów GCP oraz z pełnym zaangażowaniem personelu i troską jaką otaczamy naszych pacjentów.

Badania kliniczne służą  sprawdzeniu nowych metod diagnostyki, terapii, zapobiegania chorobom oraz są gwarancją rozwoju farmacji i medycyny. Każdy lek, wyrób medyczny (m.in. metoda, test diagnostyczny, aparatura badawcza), aby mógł zostać dopuszczony do sprzedaży i stosowania dla Pacjentów musi przejść badania kliniczne. W kolejnych fazach badań klinicznych ocenia się jego skuteczność i bezpieczeństwo oraz ustala optymalną dawkę leku badanego.

Badania kliniczne prowadzi się według ściśle określonych zasad, których celem jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa Pacjentowi (uczestnikowi badania) i poszanowanie jego praw. O tym, czy Pacjent spełnia kryteria medyczne, by wziąć udział w badaniu, decyduje lekarz pełniący rolę badacza.

Zasady prowadzenia badań klinicznych są regulowane przez istniejące akty prawne i etyczne.

Badanie kliniczne rozpoczyna się po uzyskaniu właściwych pozwoleń, tj. zgody Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) oraz pozytywnej opinii Komisji Bioetycznej.

Przystąpienie do badania klinicznego jest dobrowolne, wymaga także odpowiedniego przygotowania i przemyślenia swojej decyzji. Badacz, który kwalifikuje Pacjentów do badania dokładnie wyjaśnia wszystkie aspekty badania, które są dla Uczestnika niejasne lub budzą wątpliwości. Pacjent, który decyduje się wziąć udział w badaniu klinicznym, podpisuje świadomą zgodę na udział w takim badaniu.