preloader-img

Jakość

Dolnośląskie Centrum Chorób Serca im. Prof. Zbigniewa Religi MEDINET Sp. z o.o. nieprzerwanie od 2003 roku utrzymuje przyznany certyfikat jakości PN - EN-ISO 9001:2015 w zakresie specjalistycznych usług ambulatoryjnych i szpitalnych w obszarze leczenia chorób serca.

Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością wymagało pracy zespołowej, zaangażowania wszystkich pracowników, a jeszcze więcej wysiłku i dyscypliny wymaga utrzymanie go na wysokim poziomie i dbanie o ciągły rozwój i doskonalenie. Ciągłe monitorowanie i pomiary przebiegu procesów pozwalają na bezpośrednie przedkładanie efektów doskonalenia poszczególnych procesów na doskonalenie systemu zarządzania całą organizacją.


Cele wyżej jakościowe wdrażamy poprzez:

 • ciągłe doskonalenie jakości i poziomu świadczonych usług zdrowotnych,
 • stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu,
 • korzystanie ze sprawdzonych dostawców i podwykonawców, zapewniających nowoczesne rozwiązania techniczne i wysoką jakość dostarczanych urządzeń, materiałów i usług,
 • organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowo - dydaktycznej w zakresie opieki zdrowotnej, profilaktyki i oświaty zdrowotnej,
 • zwiększenie liczby zadowolonych i usatysfakcjonowanych pacjentów dzięki lepszemu poznaniu ich wymagań i oczekiwań,
 • podnoszenie zakresu możliwości diagnostycznych i leczniczych dzięki modernizacji oraz zakupom nowoczesnych urządzeń i aparatury medycznej,
 • zdobywanie środków na prowadzenie statutowej działalności:  zakupy, remonty, inwestycje itd.

Misją naszego Centrum jest motto „zdrowe serce drogą do lepszego życia” dlatego niezwykle istotne jest opiekowanie się pacjentem na każdym etapie jego leczenia i rekonwalescencji po zabiegu kardiochirurgicznym. W celu sprostania założeniom ustanowiliśmy Politykę Jakości, która odzwierciedla kontekst działalności  podmiotu oraz potrzeby i oczekiwania pacjentów. Najwyższe kierownictwo szpitala wykazuje przywództwo i zaangażowanie w odniesieniu do systemu zarządzania jakością. Podejmuje zobowiązanie spełnienia wymagań i ciągłego doskonalenia systemu. Zapewniamy warunki, aby system zarządzania jakością osiągał zamierzone wyniki na wszystkich szczeblach organizacji. Ustanowiona dla naszego Centrum Polityka Jakości wspiera przyjętą strategię szpitala, odzwierciedla kontekst podmiotu oraz potrzeby i oczekiwania pacjentów. 


Cele Polityki Jakości są mierzalne i mają wpływ na:

 • zadowolenie pacjenta,
 • możliwie najlepszą dostępność oraz wysoką jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych,
 • skuteczność diagnostyki i leczenia,
 • utrzymanie i umocnienie wiodącej pozycji naszego ośrodka w regionie.


W 2014 roku Dolnośląskie Centrum Chorób Serca im. Prof. Zbigniewa Religi MEDINET Sp. z o.o. uzyskał Akredytację Ministra Zdrowia, na podstawie rekomendacji Rady Akredytacyjnej. Akredytacja dotyczy szpitali dobrowolnie poddających się ocenie. Certyfikat akredytacyjny stanowi dowód, iż podmiot leczniczy cechuje się wysokim poziomem funkcjonowania oraz dobrą jakością udzielanych świadczeń. Akredytacja medyczna szpitala to system wymogów i standardów, dotyczących wyposażenia szpitala oraz organizacji jego pracy. Jest ona przyznawana na 3 lata.


W 2017 roku uzyskaliśmy tytuł „Szpital Bez Bólu” - jest to certyfikat przyznawany dla szpitali, które spełniają następujące kryteria:

 • przeszkolenie personelu z zakresu uśmierzania ostrego bólu pooperacyjnego,
 • prowadzenie monitoringu natężenia bólu u pacjentów operowanych standardowo 4 razy na dobę,
 • informowanie pacjentów o możliwościach i metodach uśmierzania i leczenia bólu,
 • monitorowanie ewentualnych działań niepożądanych.

Jest to duży sukces naszego personelu medycznego, który dąży do jak najlepszego komfortu pacjenta po zabiegu kardiochirurgicznym!


W 2018 roku ponownie Dolnośląskie Centrum Chorób Serca im. Prof. Zbigniewa Religi MEDINET Sp. z o.o. pozytywnie przeszło wizytację akredytacyjną, uzyskując certyfikat. W tym samym roku uzyskaliśmy certyfikat European Award for Best Practices in the Gold.

Ponadto Dolnośląskie Centrum Chorób Serca im. Prof. Zbigniewa Religi MEDINET Sp. z o.o. zajmuje czołowe miejsca w Rankingu Szpitali organizowanym przez Centrum Monitorowania Jakości. 


Corocznie uzyskujemy nagrody gospodarcze, w tym m.in.:

 • nagrodę Dolnośląskiej Izby Gospodarczej,
 • Gazelę Biznesu,
 • Europejską Nagrodę Jakości przyznawaną przez Oxfordzki Komitet Sokratesa.