preloader-img

Sugestie i skargi

W sytuacji, kiedy pacjent (lub jego opiekun / przedstawiciel ustawowy) ma zastrzeżenia do tego, w jaki sposób udzielono mu świadczenia lekarskiego w ramach NFZ, ma prawo złożyć skargę


W przypadku zadowolenia i chęci podzielenia się opinią na temat opieki zdrowotnej w naszym centrum lub uwag co do leczenia zapraszamy również do kontaktu.


Wypełnij ankietę


Sugestie, skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, ustnie lub drogą elektroniczną na adres szpitala: 

Dolnośląskie Centrum Chorób Serca im. Prof. Zbigniewa Religi MEDINET Sp. z o.o.

51-124 Wrocław, ul. Kamieńskiego 73a

biuro@medinet.pl.


Dyrektor Szpitala:

mgr Anna Farmas

w każdy piątek osobiście od 12:00 do 14:00

lub codziennie można złożyć wniosek w sekretariacie dyrektora placówki od 08:00 do 14:00.


Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta:

dr hab. n. med. Krzysztof Wronecki - prof. Collegium Witelona w Legnicy

codziennie od 08:00 do 10:00

lub codziennie można złożyć wniosek w sekretariacie dyrektora placówki od  08:00 do 14:00.


Ordynatorzy oddziałów lub ich Zastępcy:

codziennie w ramach pracy oddziału i dostępności lekarza.


Uważasz, że jako Pacjent zostałeś źle potraktowany? Twoje prawa do odpowiedniej opieki zdrowotnej zostały naruszone? Możesz zwrócić się do Rzecznik Praw Pacjenta

Nie należy mylić Rzecznika Praw Pacjenta z osobą, która pełni funkcję pełnomocnika do spraw praw pacjenta w szpitalu. Taka osoba podlega bezpośrednio dyrektorowi szpitala, który ją zatrudnia.


Podstawa Prawna
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz.U. 2020 poz. 849 )

Wniosek możesz przesłać:

  • pocztą na adres: ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa;
  • e-mailem: kancelaria@rpp.gov.pl;
  • poprzez platformę ePUAP;
  • faxem: (22) 506-50-64.