preloader-img
stanowisko

Opiekun medyczny

 • Lokalizacja Wrocław
 • Kontakt 71 320 94 12

Dolnośląskie Centrum Chorób Serca im. prof. Zbigniewa Religi - MEDINET Sp. z o.o. jest firmą z tradycjami i zasadami. Od prawie 20 lat działamy aktywnie na rynku usług zdrowotnych. Specjalizujemy się w kardiologii i kardiochirurgii zarówno dzieci jak i dorosłych oraz rehabilitacji kardiologicznej. Nasze szpitale i przychodnie zapewniają pacjentom kompleksową opiekę i wysoką jakość usług. MEDINET skupia ludzi wielu profesji z zakresu leczenia i chirurgii serca, których cechuje otwartość i zaangażowanie. Wspieramy pracowników w ich rozwoju, bo to stanowi o naszej sile. 

Jeśli jesteś zainteresowany i chcesz być partnerem w leczeniu chorych - dołącz do nas! 

Aktualnie poszukujemy do naszego zespołu pracowników na stanowisko:

Opiekun medyczny

Oczekiwania:

 • uzyskany tytuł zawodowy opiekuna medycznego
 • orientacja na pacjenta, empatia, chęć niesienia pomocy innym
 • kultura osobista
 • umiejętność pracy w zespole oraz dobra organizacja pracy własnej

Opis stanowiska:

 • rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej
 • pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych
 • asystowanie pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu w wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych
 • wykonywanie prostych czynności pielęgnacyjnych
 • konserwacja, dezynfekcja przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów
 • współpraca z zespołem terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad pacjentem szpitala

Oferujemy:

 • pracę w renomowanej i stabilnej firmie, będącej liderem w swojej branży
 • miłą i przyjazną atmosferę w zespole
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę bądź w ramach umowy cywilnej, w zależności od preferencji kandydata
 • możliwość podnoszenia wiedzy i kwalifikacji we współpracy z najlepszymi specjalistami na rynku medycznym
 • kartę multisport, grupowe ubezpieczenia na życie, świadczenia z ZFŚS

Osoby zgłaszające się z CV prosimy o załączenie klauzuli:
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

Aplikuj

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych Dolnośląskie Centrum Chorób Serca im. prof. Zbigniewa Religi Medinet Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kamieńskiego 73 a
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – tel. 71 32-09-405, iod@medinet.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji / przyszłych rekrutacji* - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji*
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w zasadach rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami

* niepotrzebne skreślić