preloader-img

Klub Pacjenta „Zdrowe Serce” powstał w 2009 roku, a opiekę nad nim przejął dr hab. n. med. Krzysztof Wronecki - prof. Collegium Witelona w Legnicy. Ideą, która przyświecała utworzeniu Klubu było zaktywizowanie Pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych, którzy będą się wzajemnie wspierać, wymieniać się swoimi doświadczeniami. Będą mogli porozmawiać z lekarzami i psychologiem, poznać ludzi z podobnymi problemami, a z czasem zapomnieć o przebytej chorobie.

Prezesem Klubu został Pan Ryszard Chwaliński, który sam z perspektywy pacjenta doświadczył pobytu  w Dolnośląskim Centrum Chorób Serca im. prof. Zbigniewa Religi MEDINET Sp. z o.o. Dzięki działalności Klubu prowadzone są różnego rodzaju akcje uświadamiające wśród pacjentów przebywających w Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej po zabiegach kardiochirurgicznych. 

Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielą się z Pacjentami znakomite osoby różnych profesji: kardiolodzy, psycholodzy, seksuolodzy i językoznawcy - z prof. Janem Miodkiem na czele. Organizowane są spotkania w atrakcyjnych miejscach Wrocławia i różnorakie wycieczki po Dolnym Śląsku, a także poza granice naszego kraju.