preloader-img
Planowane niszczenie dokumentacji medycznej z 2003 roku

Planowane niszczenie dokumentacji medycznej z 2003 roku

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż w Dolnośląskim Centrum Chorób Serca im. prof. Zbigniewa Religi MEDINET Sp. z o.o. we Wrocławiu ul. Kamieńskiego 73A planowane jest przeprowadzenie procedury brakowania (zniszczenia) dokumentacji medycznej - historie chorób pacjentów leczonych w 2003 roku.

Osoby zainteresowane uzyskaniem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia będą mogły odebrać wymienioną dokumentację po uprzednim złożeniu stosownego wniosku. 

Wnioski należy składać w Sekretariacie - parter, pokój 67 (tel. 71/320-09-450) w godzinach: 8:00 - 15:00, w terminie 30 dni od ukazania się w/w informacji (tj. do 15 kwietnia 2024 r.)

Po wyżej wymienionym terminie dokumentacja medyczna z wyżej wymienionego okresu zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia).

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 1127) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069).