preloader-img

Kardiochirurgiczne Koło Naukowe działające przy Dolnośląskim Centrum Chorób Serca im. Prof. Zbigniewa Religi - Medinet Sp. z o.o. powstało w październiku 2003 roku i od początku cieszyło się dużym zainteresowaniem. Celem założycieli było rozwijanie zainteresowań studentów z zakresu kardiochirurgii, kardiologii i anestezjologii i dlatego zajęcia / dyżury odbywają się na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii i na oddziale kardiochirurgicznym.

Uczymy studentów jak wygląda badanie kardiologiczne, zapoznajemy ich z metodami diagnostyki (EKG, echokardiografia, koronarografia, etc.). Poza częścią praktyczną studenci mają obowiązek pisać prace naukowe, które są przedstawiane na konferencjach – zarówno studenckich jak i lekarskich w Polsce i zagranicą. Studenci Koła Naukowego postanowili również podjąć akcję rozwijania świadomości pacjentów. Na oddziale rehabilitacji kardiologicznej prowadzone są zajęcia, których tematami są „częste choroby pacjentów kardiochirurgicznych” (m.in. choroba niedokrwienna serca, miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, itp.). Mając na uwadze, że poziom wiedzy pacjentów na tematy medyczne jest przeważnie niski starają się oni zajęcia te prowadzić w sposób interesujący. Pokazują, co jest przyczyną choroby, jak ewentualnie jej zapobiegać i na czym polega leczenie. W rozwijaniu zainteresowań czynny udział biorą pracownicy Medinetu od lekarzy począwszy a na kadrze pielęgniarskiej skończywszy.


Działalność Kardiochirurgicznego Koło Naukowe działającego przy Dolnośląskim Centrum Chorób Serca „MEDINET” w latach 2008/2009:

 • Udział w prezentacji pracy na European Students’ Conference w Berlinie.
  • L. Koltowski, A. Drohomirecka: „The relation between depression and quality of life In patients after cardiac burgery – II nagroda sesji.
 • Udział w konferencji „Roboty Medyczne” – Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu.
 • Udział w XIV Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych Akademii Medycznych oraz prezentacja prac:
  • J. Fiedukiewicz, K. Kloc: Early results of coronary artery bypass grafting in patients with ventricular conduction delay and with impaired or preserved left ventricle systoli function – III nagroda sesji zabiegowej.
  • R. Wojtas, T. Graczyk: Czynniki wystąpienia pooperacyjnego migotania przedsionków u chorych poddanych izolowanemu zabiegowi pomostowania naczyń wieńcowych.
 • Prezentacja na kongresie European Society of Cardio – Vascular Surgery w Warszawie pracy: Early results of coronary artery bypass grafting in patients with ventricular conduction delay and with impaired or preserved left ventricle systoli function.
 • Udział w sympozjum zorganizowanym przez MEDINET z okazji 5000 operacji.
 • Udział w 64. Kongresie Towarzystwa Chirurgów Polskich, prezentacja pracy:
  • M. Piórkowski, P. Kwinecki, D. Rączka, A. Janus, J. Madej, A. Drohomirecka, R. Cichoń: Ostre niedokrwienie jelit u pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych.
 • Udział w obchodach „Światowego Dnia Serca”, który odbywa się corocznie we wrześniu w Ogrodzie Botanicznym we Wrocławiu oraz Parku Krasnala w Nowej Soli.
 • Praktyki wakacyjne dla członków Koła Naukowego w Herzzentrum Dresden (Niemcy).
 • Praktyki dla 2 członków Koła Naukowego w Szpitalu Kantonalnym w Zweisimmen (Szwajcaria).