preloader-img
Zdjęcie dr n. med. Anna Wojnałowicz

dr n. med. Anna Wojnałowicz

specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog

 • Absolwentka Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich (2004)
 • Specjalizacja z zakresu chorób wewnętrznych od 2012 roku
 • specjalizacja z zakresu kardiologii od 2018 roku

Doświadczenie w dziedzinie chorób wewnętrznych i kardiologii  zdobywała w Klinice Kardiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu pod kierunkiem prof. dr hab. Moniki Przewłockiej - Kosmali oraz w Oddziale Kardiologicznym WS SPZOZ w Zgorzelcu pod kierunkiem lek. Andrzeja Kazały. 

W Dolnośląskim Centrum Chorób Serca im prof. Zbigniewa Religii MEDINET Sp. z o.o. we Wrocławiu od 2016 roku pracuje na stanowisku lekarza, specjalizując się w diagnostyce i leczeniu pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, miażdżycą oraz zespołem metabolicznym, a także chorobą niedokrwienną serca, zwłaszcza u pacjentów po zabiegach rewaskularyzacji tętnic wieńcowych.

Praca doktorska 

„Czynniki profibrotyczne oraz wskaźniki zaawansowania włóknienia i ich związek z dysfunkcją lewej komory u chorych z zespołem metabolicznym” w 2012 roku. 

Kurs GCP zrealizowany w 2020 roku


Publikacje:

 • Integrated backscatter as a fibrosis marker in the metabolic syndrome: association with biochemical evidence of fibrosis and left ventricular dysfunction
 • Beneficial effect of aldosterone antagonism on left ventricular function and structure and collagen synthesis in the metabolic syndrome
 • Favourable effect of aldosterone antagonism on left ventricular function and structure and collagen synthesis in the metabolic syndrome
 • Left ventricular function abnormalities and their association with increased collagen synthesis in the metabolic syndrome 
 • Zaburzenia funkcji mięśnia serca u chorych ze schorzeniami metabolicznymi (otyłość, zespół metaboliczny, cukrzyca) 
 • Smoking during myocardial infarction increases the risk of severe arrhythmic complications 
 • Przewlekła niewydolność krążenia - opis przypadku 
 • Production of leukotriene C4 by peripheral blood leukocytes stimulated with anti-FcepsilonRI antibody, PMA, and fMLP does not correlate with irreversible airway obstruction in asthmatics 
 • Production of leukotriene C4 by peripheral blood leukocytes stimulated with anti-IgERI antibody, PMA, and fMLP do not correlate with the degree of irreversible bronchoobturation in asthmatics