preloader-img
Zdjęcie dr n. med. Arkadiusz Farmas

dr n. med. Arkadiusz Farmas

specjalista chirurg, specjalista kardiochirurg

 • Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
 • I stopnień specjalizacji z chirurgii ogólnej oraz II stopień w zakresie kardiochirurgii pod kierunkiem prof. dr hab. Zbigniewa Religi
 • W ramach prac badawczych uczestniczył jako chirurg w pracach Pracowni Sztucznego Serca ŚAM oraz Pracowni Zastawek ŚAM (1992-1996)
 • Od 2007 - 2017 roku zatrudniony na stanowisku asystenta w Dolnośląskim Centrum Chorób Serca Im. prof. Z. Religi MEDINET Sp. z o.o. we Wrocławiu, od 2019 na stanowisku asystenta specjalizując się w szczególności w chirurgii wieńcowej
 • Konsultant kardiochirurgii Clinique des Oasis, Ghardaia, Algieria (2007 - 2008) Clinical Fellow (Registar grade) University of Leicester ,NHS Trust, Department of Cardiothoracic Surgery (01.2010 - 07.2010)
 • Zatrudniony w Klinice Chirurgii Serca USK we Wrocławiu (2017-2018)

Udział w projektach badawczych i publikacjach:

 • Patrzałek D., Skóra K., Zembala M., Religa Z., Szyber P., Farmas A., Cichoń R., Zawada T., Borzymowski J.; Pobranie serca, wątroby i nerek dla celów transplantacji. (2000)
 • Zych B., Pacholewicz J., Farmas A., Saucha W., Hrapkowicz T., Zembala M.: Operacje kardiochirurgiczne bez przetoczeń krwi i środków krwiopochodnych. (2004)
 • Kucewicz Ewa, Puzio Jacek, Wojarski Jacek, Pacholewicz Jerzy, Farmas Arkadiusz, Knapik Piotr.: Dwie metody rewaskularyzacji mięśnia sercowego: klasyczna lub bez użycia krążenia pozaustrojowego - porównanie postępowania okołooperacyjnego i wczesnych wyników leczenia. Effects of on pump and off pump surgery on early results of coronary artery bypass grafting. (2006)
 • Czech B, Kucewicz-Czech E, Pacholewicz J, Wojarski J, Puzio J, Przybylski R, Farmas A, Ryfiński B, Zembala M.: Early results of coronary artery bypass graft surgery in women. (2007)
 • Rozprawa doktorska pt.: „Ocena wczesnych wyników leczenia operacyjnego pacjentów z chorobą pnia lewej tętnicy wieńcowej techniką małoinwazyjną (OPCAB) i tradycyjną”. (2007)