preloader-img
Certyfikat

Certyfikat "Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent"

Rada Ekspertów Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali przyznała naszemu szpitalowi - Dolnośląskiemu Centrum Chorób Serca im. prof. Zbigniewa Religi MEDINET Sp. z o.o. - certyfikat „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”!

Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali została zawiązana w 2021 roku, a głównym jej celem jest zwiększanie bezpieczeństwa pracowników ochrony zdrowia w miejscu pracy, m.in. poprzez promowanie i zachęcanie szpitali do korzystania z bezpiecznego sprzętu medycznego. Głównym projektem Koalicji jest program „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”, do którego przyłączają się placówki medyczne, przestrzegające zaleceń w niej zawartych. 

Patronat nad projektem objęły m.in.: 

 • Narodowy Fundusz Zdrowia, 
 • Rzecznik Praw Pacjenta,
 • Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, 
 • Polska Federacja Szpitali, 
 • Naczelna Izba Lekarska,
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych, 
 • Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, 
 • Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.

W tegorocznej, już II edycji certyfikacji szpitali wzięło udział 112 placówek, z których 108 otrzymało certyfikat. Każda certyfikowana placówka musiała spełnić kryteria określone przez Radę Ekspertów oraz podpisać deklarację „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”, zobowiązując się do przestrzegania 11 zasad, mających zapewnić bezpieczne środowisko pracy dla personelu medycznego. 

Deklaracja zawiera zobowiązania szpitali m.in. do:

 • posiadania procedur podawania leków niebezpiecznych,
 • rzetelnej oceny ryzyka wystąpienia ekspozycji zawodowej i jej zapobiegania, 
 • prowadzenia cyklicznych szkoleń dla personelu medycznego,
 • prowadzenia rejestru zranień i zakłuć,
 • stosowania i korzystania z bezpiecznego sprzętu medycznego.

Otrzymanie certyfikatu "Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent" potwierdza, że nasz szpital stosuje się do najważniejszych zasad i standardów bezpieczeństwa. 

Dziękujemy!