preloader-img
Rozlicz się SERCEM

Rozlicz się SERCEM

Stowarzyszenie Rozwoju Kardiochirurgii Dziecięcej i Małoinwazyjnej powstało w 2002 roku i jest Organizacją Pożytku Publicznego stawiającą sobie za cel podejmowanie działań zmierzających do rozwoju kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej poprzez:

  • prowadzenie przedsięwzięć na rzecz promocji i ochrony zdrowia - corocznie jesteśmy organizatorami Światowych Dni Serca we Wrocławiu,
  • wspieranie sprzętowe i szkoleniowe ośrodków kardiologii i kardiochirurgii,
  • wyposażenie w sprzęt, aparaturę, urządzenia i inne materiały medyczne oraz rzeczy służące zachowaniu lub ochronie zdrowia ośrodków zajmujących się w szczególności leczeniem chorób serca oraz ośrodków rehabilitacyjnych,
  • udzielanie pomocy, w tym finansowej i rzeczowej, chorym i osobom z nimi związanymi oraz instytucjom i podmiotom zajmującym się w szczególności chorobami serca i naczyń,
  • współdziałanie z wszelkimi organizacjami działającymi na rzecz ochrony zdrowia w kraju i zagranicą.

Od początku działalności obejmujemy pomocą małych pacjentów oraz wspieramy finansowo szpitale i ośrodki medyczne w całej Polsce, remontując je lub wyposażając w nowoczesny sprzęt medyczny.

Ograniczamy ból i pomagamy w szybszym powrocie do zdrowia!

Przekazując nam swoje 1,5 % podatku lub inną dowolną kwotę zostajesz Darczyńcą i wspierasz nasze wysiłki.

Wystarczy, że przy wypełnianiu rocznego zeznania podatkowego PIT podasz w odpowiednim polu nasz numer 

KRS 0000062626

Pomóż nam pomagać i rozlicz się z SERCEM !