preloader-img
Wsparcie tłumaczeniowe dla ukraińskich pacjentów

Wsparcie tłumaczeniowe dla ukraińskich pacjentów

Dolnośląskie Centrum Chorób Serca  im. prof. Zbigniewa Religi MEDINET Sp. z o.o. realizuje zadanie pod nazwą:

"Tłumaczenie  dokumentacji medycznej dzieci i młodzieży do lat 18 (obywatelom Ukrainy) z języka polskiego na język ukraiński oraz z języka ukraińskiego na język polski, korzystającym ze świadczeń zdrowotnych w placówkach leczniczych we Wrocławiu"

Zadanie realizowane jest od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 roku i realizowane zostanie w siedzibie Dolnośląskiego Centrum Chorób Serca im. prof. Zbigniewa Religi MEDINET Sp. z o.o. przy ul. Kamieńskiego 73a we Wrocławiu. Zadanie realizowane jest w ramach Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) na podstawie Memorandum of Understanding pomiędzy Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) a Miastem Wrocław z dnia 09.06.2022 oraz Letters of exchange for the provision of suport related to emergency refugee respons in Wroclaw z 09.06.2022.

Celem zadania jest pomoc obywatelom Ukrainy, którzy w związku z działaniami wojennymi  prowadzonymi na terytorium tego państwa przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przebywają na terenie Wrocławia.