preloader-img

Informacja dla Pacjenta

Kontakt do koordynatora badań:
tel: 797 206 606
badaniakliniczne@medinet.pl


Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniach klinicznych dotyczących:

 • kardiochirurgii osób dorosłych i dzieci
 • kardiologii
 • anestezjologii i intensywnej terapii
 • chirurgii naczyniowej
 • fizjoterapii
 • psychologii


 1. Udział w badaniu jest całkowicie bezpłatny dla Pacjenta. Pacjent ma prawo do całkowitej ochrony swoich danych osobowych, do anonimowości oraz do informacji na temat stanu swojego zdrowia przez cały okres trwania badania.
 2. Każde badanie kliniczne prowadzone jest przy udziale wykwalifikowanego, wyszkolonego i doświadczonego personelu medycznego. Weryfikowane jest to przez Komisję Bioetyczną za pomocą okazania niezbędnych dokumentów (certyfikatów, szkoleń, kursów).
 3. Przed rozpoczęciem i włączeniem do badania, Pacjent dostaje pełną informację o badaniu zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej - od lekarza prowadzącego (badacza), a także podpisuje dokument świadomej zgody.
 4. Udział w badaniu jest całkowicie dobrowolny. Pacjent w każdej chwili trwania badania może z niego zrezygnować, zachowując przy tym całkowite prawo do standardowego leczenia i nie ponosząc konsekwencji.
 5. Badania prowadzone są według zasad Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP). Jest to międzynarodowy standard dotyczący zasad prowadzenia badań klinicznych.
 6. Wszystkie badania kliniczne prowadzone w Dolnośląskim Centrum Chorób Serca Medinet Sp. z o.o. we Wrocławiu rozpoczynane są po uzyskaniu zgody Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Produktów Biobójczych, a także pozytywnej opinii Komisji Bioetycznej.