preloader-img

Dolnośląskie Centrum Chorób Serca im. prof. Zbigniewa Religi MEDINET Sp. z o.o podjęło współpracę z Politechniką Wrocławską, która została pierwszą uczelnią techniczną w Polsce kształcącą Studentów na kierunku lekarskim.

Decyzja o utworzeniu na Politechnice Wydziału Medycznego zapadła we wrześniu 2022 roku, zgodę wyraził Minister Edukacji i Nauki. W grudniu Politechnika Wrocławska oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we współpracy z ośmioma wrocławskimi placówkami medycznymi w tym Dolnośląskim Centrum Chorób Serca im. prof. Zbigniewa Religi MEDINET Sp. z o. o., które podpisały umowy o współpracy, a na początku stycznia uczelnia złożyła wniosek o zgodę na prowadzenie kształcenia na kierunku lekarskim.

Od października 2023 roku Dolnośląskie Centrum Chorób Serca im. prof. Zbigniewa Religi MEDINET Sp. z o. o. zawiązało wieloletnią dydaktyczną współpracę z Politechniką Wrocławską na kształcenie młodych adeptów medycyny. W murach naszego szpitala Studenci będą mieli okazję rozwijać zainteresowania i wiedzę z zakresu kardiologii, kardiochirurgii i anestezjologii, dlatego zajęcia odbywać się będą w naszym szpitalu.

Dolnośląskie Centrum Chorób Serca im. prof. Zbigniewa Religi MEDINET Sp. z o. o. umożliwia realizację zadań polegających na kształceniu przed i podyplomowym w zawodach medycznych, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia. Poza częścią teoretyczną Studenci będą mieli obowiązek uczestniczenia w zajęcia praktycznych również na terenie szpitala. To właśnie m.in. lekarze ze stopniami i tytułami naukowi zatrudnieni w naszym szpitalu będą stanowić kadrę naukową nowego wydziału lekarskiego Politechniki Wrocławskiej.

Opiekunem Studentów został prof. dr. hab. n. med. Wojciech Kustrzycki

Uwaga!

Pracownicy Uczelni oraz Studenci wykonujący swoje obowiązki w Dolnośląskim Centrum Chorób Serca im. prof. Zbigniewa Religi MEDINET Sp. z o.o. zobowiązani są do przestrzegania zarówno przepisów powszechnie obowiązujących, jak też procedur i przepisów wewnętrznych obowiązujących w Medinecie.

Przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych i badawczych Studenci zobowiązani są do odbycia szkolenia z zakresu BHP, dostarczenia wymaganych dokumentów takich jak: ubezpieczenia od NNW, szczepienia przeciwko WZW typu B, wymazu w kierunku MRSA, posiadania identyfikatora oraz złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z treścią poniższych dokumentów: